Weppers tiisdei 2-11

Weppers moandei 1-11
31 oktober 2010
Meinte-Sixma-toernoai
2 november 2010

Utslagen en standen
De útslagen fan dit wykein binne al wer omsetten yn standen. Jim kinne
hjir sjen dat SDS E3 noch altiten oan de kop stiet yn harren kompetysje. Sneon 20 novimber hawwe sy de topper tsjin SC Joure E5 dy ’t op it twadde plak stiet. SDS 6 sakket fan it 1e nei it 5e plak nei ôfrûne sneon mei 1-1 lyk spile te hawwen tsjin Leeuwarder Zwaluwen 9. It is aardich spannend yn dizze kompetysje. It ferskil tusken de nûmer 1(AVC 4) en de nûmer 5(SDS 6) is mar 1 punt.

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn
SDS 1 mei moarntejûn wer los yn de kompetysje. SDS 1 spilet om 20.30 thús tsjin Blauw-Wit ’34. SDS 2 spilet om 19.00 út tsjin Sneek-Wit/Zwart 6.

Ynhelje
De KNVB hat al in datum fûn om de wedstryd ’t Fean ’58 1 – SDS 1 yn te heljen. Dit sil wêze op tiisdeitejûn 23 novimber om 20.00.

SDS-ledengearkomst
Woansdei 1 desimber om 20.00 is der wer in leden-gearkomst. Set it yn de aginda.

Útslagen trochjaan
Leiders, 
Graag de standen even doorgeven aan de kantine 331700 nadat de wedstrijd gespeeld is. 
groetjes, Andre

Warming-up
Zaterdag is de ‘Eastereinderdyk’ afgesloten. Dus iedereen vanuit Wommels op de fiets naar de Skoalleseize! Benieuwd of deze warming-up extra punten op gaat leveren! 
Tjerk

“Freon fan SDS”
Sneon heard:
– Lid fan de Bunnik-side dy ’t gjin bier mei.
* Ate RiVellinga
Sjoch hjir foar mear “freonen fan SDS”. Wa ’t ek ien wit mei him maile nei info@vv-sds.nl.

Mannekresj
Mocht it fuotbaljen der no sneon útgean en de froulju binne der wat mei oan om ’t de man wer mei moat nei de stêd dan is dit miskien in oplossing:


Harsens derby (322)
De keeper fan Barcelona, José Pinto, slagge deryn om de spits fan FC Kopenhagen net skore te litten. Hy kearde de bal net, mar fluite “gewoan” foar bûtenspul: