Weppers snein 7-8

Weppers freed 5-8
5 augustus 2011
Weppers moandei 8-8
7 augustus 2011

Beste voetballers van de B–selektie
Willen jullie allemaal nog even de vakantieplanning doorgeven aan mij, of op tijd afzeggen voor de trainingen dit ivm met het voorbereiden.
Mvg
Johan Faber

Programma SDS 3
Wy hawwe it programma fan SDS 3 foar it kommende seizoen ek efkes útsocht. SDS 3 begjint op 10 septimber mei in thúswedstryd tsjin Blauw-Wit ’34 3. SDS 3 begjint in wike letter as SDS 2 oan de kompetysje. Dat is om ’t sy yn in kompetysje sitte sûnder neikompetysje.
Sjoch hjir foar it folledige programma.
SDS 3 sil kommende tongersdei wer foar it earst traine.

Andrew Feijten fuort
Andrew Feijten hat ús witte litten dat hy (wer) stoppet mei fuotbaljen by SDS. Hy sil nei it súden ferhúzje en wol dêr in nije klup sykje. 

South-Park SDS’ers(26)
Wy kinne hast wol wer wat nije South-Park-SDS’ers brûke. Wolle jim ien meitsje dan kinne jim der
hjir alles oer lêze.
Hendrik de Jong makke foar ús Dirk-Yde Sjaarda:


WK-Bootcamp
Ôfrûne freed gienen de mannen fan it Wommelser Kampioenskip wer op trainingskamp. Dit kear fuotbalden sy yn Itens. De Bootcamp waard ôfslúten mei in barbekjoe by Ate op de Terp. De mannen lykje klear foar de WK-finale kommende moandei op de Terp.

Dit is in goed stel……………….

VI-kwis
Foar de lju dy ’t fannemiddei net nei it keatsen yn Wytmarssum geane hjir in alderaardichste fuotbalkwis.

Harsens derby (535)
As Mario Balotelli dit seizoen faak fuotbalje wol dan sil der it dochs iets oars dwaan moatte: