Weppers snein 6-5

Befrijdingsdei-útslaggen
4 mei 2012
Weppers moandei 7-5
6 mei 2012

Drokte yn Easterein
B
alk koe kampioen wurde en dat woene de Balksters net misse. It wie in drokte fan grut belang dus yn Easterein, want de supporters fan SDS woene dizze lêste thúswedstriid ek bijwenje foaral ek om de spilers te stypjen om degradaasje foar te kommen.
Baukje en/of Boudewijn  makken wat foto’s dy’t jim
hjir sjen kinne.

Pupillen fan de wike


Jaap Toering mei Menno Brunia


Giel Koenen mei Tjipke Klaas Okkema

Stân
It bliuwt noch altiten spannend ûnderyn. Be Quick Dokkum leit der út mar de oare fjouwer ploegen stride noch om it feilige plakje. SDS hat it no hielendal sels yn de hân tsjin it Fean 58. Wij tinke dat de tsjinstanners fan Minnertsgea en Berlikum kommende sneon noch meidogge yn de tredde perioade en der ek noch foar gean sille.

Lokwinske
Sneon 5 maaie wiene der 3 jonges fan in SDS team jierdei: Niels Hazewindus is 13 wurden, Albert Vellinga 12 en Wiltsje Aardema 10. Alle trije fan herte lokwinske.

SDS-ers  op de tennisbaan?
De voetballers die tennissen, blijken ook zonder tennisles al een leuk balletje te kunnen slaan. (Hebben wij al vaak gezien). Tennis kan een mooie aanvulling zijn naast of na het voetbalseizoen in de zomerperiode.
Daarom willen wij op vrijdag 1 juni om 17:00 voor de leden van SDS een gezellige en sportieve tennisavond organiseren op onze vereniging, waarbij de mogelijkheid is om een balletje te slaan. Wij willen juillie kennis laten maken met onze vereniging!
Materieel is beschikbaar, maar mocht je wat hebben; neem het mee! (Wij hebben een gravelbaan, dus graag geen noppenschoenen of een te grof profiel).
Na afloop is er voor een ieder een hapje en drankje. (je bent ook van harte welkom zonder te tennissen!)

Wij zien jullie graag op 1 juni, 17:00!
Aanbieding, wordt dit jaar nog lid van TV Smash!
Senioren: 35 euro voor het eerste jaar
Junioren: dit jaar gratis lidmaadschap bij het volgen van tennislessen
TV Smash Easterein
Stittenserleane 29a
www.tvsmash-easterein.nl
www.facebookcom/smasheasterein

SC Heerenveen-Feyenoord
Wij winskje de fans fan beide klups in soad sukses ta en rekkenje derop dat it allegear goed komt en net te folle opfalt.