Weppers snein 22-8

Weppers sneon 21-8
20 augustus 2010
Weppers moandei 23-8
22 augustus 2010

Nei Urk
SDS 5 is dit jier yndield yn in kompetsyje yn de súdwesthoeke. De earste feroaring is al wer oanbrocht. Der is in ploech bijkommen: Urk 10.

Da1 en Da2
At spieldei 1 ek echt spieldei is (en dat witte je nea bij de KNVB) dan spylje de Da 1 fan SDS harren earste wedstriid tsjin Da2 fan SDS.

Skiedsrjochters socht
Voor het fluiten van de F-jes en de E-jes op zaterdagmoregn worden scheidsrechters gezocht.
De wedstrijden worden gespeeld om 09:00 en 10:00, en in overleg wordt je ingedeeld.
Minimum leeftijd is 16 jaar, en het is mogelijk om te fluiten in combinatie met je evt. maatschappelijke stage.
Lijkt het je wat, wil je op een sportieve manier met jeugd omgaan!
Meld je aan bij…, of stel je vragen aan…
 
Andre Vink
scheidsrechterscoordinator vv SDS.
0515-333134 en/of 
famvink@ziggo.nl
 
p.s. iedereen, en van alle leeftijden zijn welkom. (ook famkes)

Yn de wylgen
Piet Kempe, spiler fan SDS 5, hat besletten om syn skuon yn de wylgebeam te hingjen. Leaver hong er syn ûnwillige knibbel der yn en gie hij fierder mei in better gewricht, mar dat wurdt lestich.

SDS 2 – Zeerobben 2
Moandei spilet SDS 2 al wer in bekerwedstriid. Thús tsjin de ouwe seunen. De folgende spilers wurde dan ferwachte:
Marten, Wytse, Bauke, Jelte P, Gerrit, Jort, Bote, Jentsje, Stefan, Robert, Eeltje, Jan, Hendrik, Doede, Arjen L.
Der wêze: 17.45
Spylje: 18.45

Programma thús troch de wike
Fanôf tiisdei binne dit neffens ús de thúswedstriden.

24-8-2010 18:45 SDS 1 – Walde De 1
25-8-2010 18:45 SDS 5 – Heeg 4
25-8-2010 19:00 SDS B1 – Zeerobben B2
26-8-2010 18:45 SDS F1 – Makkum F1

Letter mear