Evenementen in december 2022

Stân SDS EK-League 20-6
21 juni 2008
Stân SDS EK-League 22-6
22 juni 2008

SDS EK-League
Fannemiddei hjir wer de nijste stân. Wy tinke dat Arjan net mear boppe-oan stiet en Immie net mear ûnderoan.

WK
Fannemiddei om 14.30 kin der wer fuotballe wurde yn Wommels. Op it sportfjild (yn it ferline fuotbalfjild) stiet de arena.

Sjurtsje wikselje
De wedstryd Nederlân – Ruslân wie krekt dien en dan ferwachtsje teloarstelde spilers. Je ferwachtsje dat wikselspilers harren rol fan treaster op harren nimme of ek op de grûn lizzen gean fan teloarstelling. Op de tv wie lykwols te sjen dat amper 15 sekonden nei it fluitsinjaal Melchiot mei hiel oare dingen dwaande wie. Hij fleach op stjerspiler Andrei Arsjavin ôf om ….sjurtsje te wikseljen. Echt te sjenant foar wurden. Wij tinke dat Arsjavin echt bliid is mei it sjurt fan in net yn aksje kommen wikselspiler.  

Mear?
Hawwe jim mear mail it nei
info@vv-sds.nl!