Evenementen in december 2022

Weppers sneon 9-8
9 augustus 2008
Weppers moandei 11-8
10 augustus 2008

Oefene(1)
SDS 1 hat juster syn oefenwedstryd tsjin Bolswardia mei 3-0 wûn. SDS 1 wie de hiele wedstriid better. Nei in 1-0 rêststân troch Jildert Hylkema makken Skelte en Tjalling der 2-0 en 3-0 fan. Yn de twadde helte kamen de keatsers yn it fjlid. Jacob Klaas, Erik en Feiko. Bolswardia koe hjir niks tjin oer stelle. Kânsen ha se eins net han.

Oefene(2)
SDS 2 hat juster syn oefenwedstryd tsjin Heerenveense Boys 2 mei 3-1 ferlern. SDS 2 kaam mei 1-0 foar. Dit wie ek de rêststân. Dernei wie Heerenveense Boys better. Úteinlik wûn de Feansters mei 1-3. Wa ’t skoord hat foar SDS witte wy noch net. Mail it nei
info@vv-sds.nl!

Maatschappelijke stage
Naast ontwikkeling en plezier op voetbalgebied, wil SDS haar leden ook kansen bieden om zich op andere gebieden te ontwikkelen en behulpzaam zijn bij studie en leeropdrachten.

Daarom biedt SDS haar jeugdleden / scholieren middelbaar onderwijs de kans om bij de vereniging opdrachten uit te voeren in verband met het onderdeel Maatschappelijke Stage.

Wat moet je dan doen:
1. Volg de instructies van je school of opleiding
2. Meld je aan bij Ab Scheepvaart. Hij is voor dit onderdeel contactpersoon bij SDS. Je doet dit door een mail te sturen naar:
ab.scheepvaart@planet.nl

In de mail geef je aan wie je bent, op welke school je zit of opleiding je volgt en wat je wilt of moet doen.
Ook waarom je voor SDS hebt gekozen en indien bekend / duidelijk: wat heb jij SDS te bieden en wat verwacht je van SDS.

SDS streeft ernaar om begeleiding te bieden zoals de school of opleiding dat graag wil zien.

Ab Scheepvaart zorgt ervoor dat je opgave bij de juiste persoon komt, die dan nader contact met je opneemt.

Nijs fan de jeugdkommisje
Wij krigen ferskillende nijs berjochten fan de jeugdkommisje. Sjoch hjirûnder.

Yndieling jeugd
Nu de laatste aan – en afmeldingen zijn verwerkt, is de teamindeling bij de jeugd van SDS rond. Er zijn de zgn.  standaardteams: A1, B1, C1, D1, E1 en F1. De overige teams zijn C2, D2, E2 t/m E5, F2 en F3.

Beker jeugd
Op de zaterdagen 16, 23 en 30 augustus zijn er voor de standaardteams bekerwedstrijden gepland door de KNVB. Daarom zullen zij m.i.v maandag 11 augustus beginnen te trainen. Spelers en trainers zijn hierover ingelicht.
NB: dit geldt nog niet voor C1, omdat daar nog een trainer voor gevonden moet worden. Bericht volgt zo spoedig mogelijk.

Training jeugd
De overige teams (start competitie begin september) zullen op een later moment beginnen met de trainingen, dit wordt kenbaar gemaakt via de jeugdcommissie (JC). De JC zal binnenkort de leiders en trainers van de jeugdteams uitnodigen voor overleg en informatie.

2 x kear traine
Het plan is om dit seizoen álle jeugdteams, m.u.v F2 en F3, twee keer per week te laten trainen. Van veel kanten kwam hiertoe het verzoek en is ook bedoeld om het onderlinge niveauverschil bij de jeugd zo klein mogelijk te houden.

Fakature (1)
Voor C2 en D2 moeten nog trainers gevonden worden, hier wordt hard aan gewerkt.

Fakature (2)
Wat de teamleiders betreft, zijn er nog vacante plekken voor B1 en C2, een zorgelijke situatie.

Vrijwilligers als trainers (C2 en D2) of leiders (B1 en C2) mogen zich aanmelden bij de Technische Commissie: Durk Okkema (333005) of Ab Scheepvaart (332604).

Traine
De trainingsbisten fan SDS 4 en SDS 5 sille noch efkes geduld dwaan moatte. Harren training begjint op tongersdei 21 augustus. De sneons dêrop is der al in bekerwedstriid.

Nije keeper?

Je koene sneontemoarn de keepers op nul fingers telle. Jaap oan it wurk en Marten oan it keatsen. Gert Jan Hiemstra hie nije wanten en dy woe hij graach útprebearje.