Weppers moandeitejûn 21-9

Weppers snein 20-9
19 september 2009
Sealfuotbal jeugd
21 september 2009

SDS 1- Minnertsgea 1
Tiisdei 22 septimber om 18.45 oere spilet SDS 1 it restearende diel fan de wedstryd tsjin Minnertsgea. It stiet 1-2 en men begjint yn minút 68 tinke wij.

NOK DA1 – SDS DA1
Moarntejûn moatte de froulju fan SDS ek fuotbalje: 
fertrek: 18:30 oere
fuotbalju: 20:00 oere 
lieder: Tsjeard Hofstra
flagger: Feike Jorritsma
riders: Anna Wil, Antje, Chrissi & Tsjeard
seleksje: Amarins, Anna Marijke, Anna Wil, Antje, Chrissi, Geertje, Janneke, Joutsen, Margriet, Marieke, Marleen, Sjoukje, Susan, Tineke & Tsjerkje.

Sealfuotbal (jeugd)
Jûn kinne jim hjir noch wat lêze oer it sealfuotbaljen foar de jeugd.

Ferslach SDS 1
Siem Sikma hat ôfrûne sneon fansels ek wer in ferslachje skreaun oer de wedstryd tusken Trynwâlden 1 en SDS 1. Je kinne it hjir lêze.

Dennis jierdei!
Dennis Dijkstra is hjoed 36 jier wurden. Wy winskje him yn de Polder in noflike jierdei ta! Fan herte lokwinske!!

It glês heal fol
Mark Klynsma fan SDS F3 frege sneon oan de leider fan D2, Tsjerk van de Pol, hoe ’t sy spile hienen. Net al te enthousiast antwurde Tsjerk: “wy hawwe mei 8-1 ferlern”. Mark syn gesicht kleare op: “oh, wa hat de goal makke?”

SDS D2
Wy krigen fan Tsjerk van de Pol ek noch in krease foto fan SDS D2. Krist Stoelwinder is de ienige dy’t mist:


It himd fan it liif

wie it kreas waar bij SDS 2 oan de line en gie bij dit twatal de jas út en neffens sommigen stiene se figuerlik en letterlik yn harren himd.

Alde doaze
Oer it ferline is altyd praat. Sa meie sommige feteranen graach fertelle oer harren prestaasjes yn it earste. Doe’t wij sneon wisten te fertellen dat Jappie in kear yn fjild kaam foar Ype wiene beide tige ferbaasd. Jappie omdat hij net begripe koe dat Ype him bûten de basis holden hie en Ype omdat dy him net foarstelle kin dat hij ea wiksele wie.
It bewiis stiet yn dit ferslach. Klik op de tekst en sjogge it hiele ferhaal.


Harsens derby (69)
Dizze keeper fan Saturn Moskou reagearde dit wykein net al net al te attint op in ynsjitten pingel: