Weppers moandei 4-1

Fuotbal Ynsicht (ôfl. 1)!
4 januari 2010
Programma 23 en 30 jannewaris
4 januari 2010

In wike forstferlet

Mannen fan it twadde in goed 2010 tawinske!
We geane dizze wike noch mar efkes yn’e forstferlet. We besykje it tiisdei 12 januari wer.
Folgje de site foar eventuele feroaringen.
Klaas

Midwintercup 2010
Dizze wike binne de foarrondes fan de Midwintercup. Kommende sneon binne de finales yn de Trije yn Frjentsjer. Jûn meie b.f. Drs. Vijfje, Sint-Anne, Futsal Heerenveen, Avanti, SC Franeker, Exstador, FVC, De Herauten en Jubbegea yn de foarrondes yn Frjentsjer útmeitsje wa ’t der nei de finales gean.
SDS 1(fjild) en SDS Froulju moatte tongersdei los yn Frjentsjer en SDS 1(seal) freed. Sjoch hjirûnder by wa ’t sy allegear yn de poule sitte:
Poule 9        
7 januari 2010
de Trije – Franeker
Wardy
Heerenv. Boys 
Oeverzwaluwen
TFS za.
Minnertsga
SDS za.

Poule 13       
8 januari 2010
de Trije – Franeker
Zwaagwesteinde
LSC 1890
Dronrijp
SDS zaal
ZVF
Golden Oldies

Poule E     
7 januari 2010
de Trije – Franeker 
Balk
Lycurgus
Asser Boys
GAVC
SDS DA
Dronrijp
Sjoch hjir foar it hiele programma.
Moarn sille wy hjir it programma wol efkes delsette wat de SDS-teams oangiet.

sc Franeker
sc Franeker sneins hat ek in nije trainer. De hear M. Frankena út Ljouwert sil takem jier foar de groep stean. De hear Frankena is sels net mear aktyf as fuotballer. Hij hat syn karriere bij SDS 5 beeinige yn in bekerwedstryd tsjin Heerenveense Boys.

Programma 23 en 30 jannewaris
De earste ynhelprogramma’s komme der alwer oan. Je kinne je no noch net foarstelle dat der 23 jannewaris alwer op it fjild fuotballe wurdt, mar je witte it noait. Moarn litte wy jim de programma’s foar 23 en 30 jannewaris sjen.

Harsens derby (104)
Wy kinne ús hjir wol wat yn fine. De fuotbalkenners fan de BBC(Andy Gray, Richard Keys, Jamie Redknapp en Jeff Stelling) hawwe net folle ferstân fan auto’s. Foar beide wepmasters is dit hiel herkenber: