Weppers moandei 29-11

Weppers snein 28-11
28 november 2010
Weppers tiisdei 30-11
29 november 2010

Wol traine
In overleg met jaap en marco is besloten dat het trainen van de b-en a –selektie morgen gewoon doorgaan. Graag kaats of sportschoenen meenemen ivm met gladheid van het veld. 
Voor donderdag wordt nog gekeken naar een evt alternatief. 
johan


Standen
De útslaggen en standen fan dit wykein steane wer op in rige al binne der net safolle útslagen. Wol in hiele opfallende. Urk 4(nûmer lêst) wint mei 4-0 fan Harkemase Boys 2(nûmer 2). Urk hie hjirfoar noch 0 punten…….. It wurdt tiid foar de winterstop. Jim kinne alles hjir sjen.

Gjin trainen
De famkes fan D4M hawwe hjoed gjin trainen.
Sieta


Ek gjin trainen
SDS F1 en D1 hawwe jûn ek gjin trainen.
Remco


Ek gjin trainen
SDS F2 hat jûn ek gjin trainen.
Willem

Ek gjin trainen
De training van SDS E2 gaat vanavond niet door
Hans

Ek gjin trainen
Trainen van SDS E1 gaat vanavond en woensdag niet door. Misschien lekker schaatsen.
Groeten,
Sietske

Ek gjin trainen

SDS B1 en SDS A1 trainen niet vanavond 
groetjes, Lody

Gjin trainen en winterstop
Winterstop foar D2 en D3.
Gjin trainen mear.
Gr
Douwe


SDS-sokken foar Sinterklaas


Sinterklaas heeft ons laten weten,

dat ze bij SDS verlopig niet meer zweten.

De Sint zit dus met de brokken,

want waar koopt hij nu de SDS sokken.

Niet getreurd en na wat gepingel,

kan hij ze krijgen op de Singel (30A).

Tot 5 december kan hij ze daar kopen,

zodat iedere speler er weer netjes bij zal lopen.

Piet en Sint riepen:  “oh oh wat fijn”.

Je moet dus bij de Vinkjes zijn. 

Groetjes, Sint en Piet

Ledengearkomst
Kommende woansdei is de jierkomst fan SDS. Dat begjint om 20.00 oere. Sjoch hjir foar de aginda.

Harsens derby (343)

Yn Switerlân wienen de supporters net sa bliid dat de wedstryd FC Luzern – Basel om 12.00 spile wurde moast om ’t der in tennisfinale om 14.00 op te tillevysje te sjen wêze moast en der gjin plak wie foar it fuotbaljen. De supporters lieten op ludike wize sjen hjir net sa wiis mei te wêzen. Wy binne noch bliid dat it om in tennisfinale gie en net in jeu-de-boules-finale………….