Weppers moandei 24-8

Weppers snein 23-8
22 augustus 2015
Weppers tiisdei 25-8
24 augustus 2015

A1
Jûn trede SDS A1 al wer oantrede foar de beker. No wie it thúswedstriid tsjin sc Bolsward A1. It begong om 18.45 oere en it wie de muoite wurdich. It waard 6-2.

“Thús”-programma dizze wike
Moandei 24-8   SDS A1 – Bolsward A1 om 18.45 thus.
Tiisdei 25-8 SDS 1 – Tollebeek 1 om 18.45 thus.
Woansdei 26-8 SDS Vr1 – Birdaard/Marrum om 18.45 thus
Woansdei 26- 8 Oudega/HJSC/Heeg C1 – SDS C1 om 19.30 ut yn Hommerts.
Tongersdei 27-8 IJVC/Blauwhus B1 – SDS B1 om 18.45 ut yn IJlst

Trainingen
It is in hiel gepuzzel om alle ploegjes op de trainingsfjjilden yn te plannen. Dochs is der wer wat moais útrolle. It trainingsprogramma sjocht der foar earst sa (klik hjir) út. Der kin noch wol wat feroarje en der moat al in trainer wêze fansels.

Fan boppen

Sneon wiene de mannen fan de Skoalleseize wer drok dwaande mei wat wurksumheden oan en bij it sportpark. Dizze kear op grutte hichte en in foto fan dit en dat koe dan ek net útbliuwe.

Harsens derby (1582)
Ek de ballenjongen is tige wiis mei de lykmakker!