Weppers moandei 16-7

Weppers snein 15-7
14 juli 2012
SDS 65 jier!
17 juli 2012

SDS D2 op dreef
Het nieuwe seizoen is voor D2 inmiddels geopend! Met een heerlijke pot voetbal op het strand in de vroege morgen uren.
Bijna de voltallige selectie, plus diverse memmen en heiten genoten van de luttele zonnestralen. Kennismaken, lol maken en serieus voetbal was het parool. Na de bouwvak start de training.
Tjerk

P.s. Moarn mear foto’s!

ScH
Sc Hearrenfean oefent dizze wike noch in kear yn ús regio. Kommende tiisdeitejûn om 19.00 oere spylje sij tsjin Waasland Beveren  en dat fynt plak yn Aldegea SWF. Jim witte wol dat Aldegea mei oranje sjurtsjes.

Tiisdei jierdei
Jelmer Stremler wurdt 9 jier, Dirk Yde Sjaarda wurdt 29 en Sjoerd Postma 61.

Tattoo
It wie it wykein fan de tattoes. Yn Ljouwert wie it Jailbreakfestival, der kamen mar leafst 3000 besikers op ôf. Wij wiene der foar de rockmuzyk en kamen sûnder tattoo werom. Dizze wike oer klupleafde en tattoos, te begjinnen mei de twa topklups yn Nederlân:


Harsens derby(811)
Net thús útprobearje!