Weppers freed 5-8

Weppers tongersdei 5-8
5 augustus 2010
Weppers sneon 7-8
6 augustus 2010

SDS-webshop
Hawwe jim alris efkes yn de SDS-webshop sjoen?
Dit kinne jim der allegear krije:
SDS-Tas: €33,-
SDS-Rugzak: €27,-
SDS-Trainingspak: €42,-
SDS-Polo: €21,-
SDS-Trainingsbroek kort: €18,50
SDS-Sweater: €25,-
SDS-
Midjack: €47,50
SDS-
Trainingsshirt dry-fit: €21,50
Webshop!

WK-Bootcamp

Fannejûn sille de mannen fan it Wommelser Kampioenskip op trainingskamp. Jim kinne der
hjir alles oer lêze. Wierskynlik dogge der sa ’n 20 man mei. Eltsenien moat al efkes 10 euri meinimme.

We gean wer Rûnom Easterein!
Ek yn 2010 fynt der wer in Rûnom Easterein plak en wol op snein 10 oktober. Hald dizze dei dus frij yn’e aginda, want it belooft wer in prachtich barren te wurden!
It is de bedoeling om dit jier yn ferskate kategoryen te fytsen sadat eltsenien op harren eigen nivo om de prizen stride kin.
Mear nijs folget ynkoarten op dizze webside!
Út namme fan de organisaasje, 
Dirk-Yde

Harsens derby (266)
Yn Iislân is it fuotbaljen net al te best, mar sy witte wol hoe te juichen. Hjir: de fyts: