Weppers freed 3-10

SDS League: Lolke Hofstra koprinner!
2 oktober 2008
Seleksjes 4 oktober
3 oktober 2008

Net traine

Ook de B1 kan vanavond niet trainen.
gr Andre

Derby
Moarn alwer in derby foar SDS 1. SDS 1 spilet moarn om 14.30 út tsjin Waterpoort Boys. Yn Snits binne sy der al hielendal klear foar(klik
hjir).

Oersicht
Fan Voetbalnoord krigen wij wer in oersicht fan wat WPB en SDS tsjin elkoar prestearden. Sjoch
hjir.

Oefenje?
Mocht de KNVB moarn alles ôflasse dan kin SDS 1 altiten noch tsjin WPB oefenje(klik hjir).

Seleksjes
As alles wat mei sit dan kinne jim hjir fannemiddei de seleksjes foar moarn besjen.

Giet it troch?
Wij hawwe yn it waar(glês) sjoen en tinke dat it allegear wol wat meifalt mei de buien hjoed en moarn. Dus tinke wij dat der wol wat trochgiet moarn. It is fansels altiten wichtich om moarns efkes op dizze side te sjen, at it echt troch giet.

E4
It giet goed mei E4. Yn de kompetysje dogge se it prima en yn de presintaasje fan harren sels geane se foarop. Lieder Oane Bauke Zijlstra makke wat nije foto’s en sa steane se der allegear wer wat folfoekener op. Allinne de fotomakker ûntbrekt noch. Sjoch
hjir

It smakke goed

Bavaria is de grutske partner fan sc Hearrenfean. Alwer it fiifde jier hat de klup him pleatst foar Europees fuotbal. As “blik” fan wurdearring: dit blikje.
En wij moatte konstateare dat dat bier justerjûn goed smakke.

Von Bommel superkerl!
 Ank_1
Clou1

Letter mear!