Weppers freed 26-7

Bekeryndieling jeugd
25 juli 2013
Harsens derby!!!!
28 juli 2013

Efkes Balje
Jûn om likernôch 19.30 oere kin der wer Efkes Balle wurde. Wij hope op in matige temperatuur en in goeie opkomst.

Pleatst
Jelte Pieter Dijkstra hie him al pleatst foar de PC, dat selde hat Jacob Klaas Haitsma juster ek dien. Yn de keatsoff wie hij mei Pieter Bakker en Patrick Scheepstra it sterkste partoer. Feiko en ERik sil it fan ôf de tribune besjen moatte.

Bekeryndielingen
De bekeryndielingen fan de team sfan SDS steane op de side.
Hjir it totale oersicht fan it distrikt Noord. Foar de leafhawwer.

Doarpentoernooi
Alle jierren is der op in moaie sneontejûn in alderaardichst doarpentoernooi yn Easterlittens. Ek no is dat wer it gefal. Op sneon 31 augustus om 17.00 oere giet it los. De organisaasje wol graach teams per doarp. Dus Wommels, Easterein en Itens hjir lizze de kânsen. Jim kinne der
hjir mear oerlêze. 

Europees Fuotbal in dream of….
Wat wiene se op 26 maaie bliid yn Utert. Sij hiene Europeesk fuotbal helle. De klup en de stêd fierden it as in kampioenskip. Dat it op 25 july al oer is foardat it begjint is in domper. Foaral omdat it tsjin FC Bal op it Dak  út Luxenburg wie. Utrecht leit der út.

Alderaardichst


Harsens derby(1070)
Och! Wy misse allegear wolris ien kans………….