Weppers freed 22-3

Weppers tongersdei 21-3
20 maart 2013
SDS League: Gussy pakt wykpriis!
21 maart 2013

SDS Vr 2
Wij kinne de earste en hopenlik de lêste g.n.t. bijskriuwe fan dit wykein.  Makkum Vr1 hat te min spylsters en dêrom jildt foar SDS Vr2 g.n.t.

SDS D3
SDS D3 tsjin Makkum D2 giet ek net troch. Makkum hat net genôch spilers byinoar krije kinnen.

SDS E3
De tredde g.n.t. Makkum fynt it foar de jeugd te kâld en sij hawwe ôfbelle.

SDS B1
Om 12.30 balje en om 11.15 fuort

In wike langer
KNVB-Noord hat besletten om de kompetysje in wike langer trochrinne te litten. Dit betekent foar SDS 1 dat sy harren lêste wedstryd net op sneon 11 maaie is, mar op sneon 18 maaie. Dit is it yn it Pinksterwykein.

Bikkels
Jûn kinne de Bikkels wer los. Efkes Balje om 19.30 oere. Allegear komme.
 

Programma sneon 23 maart
Hjir kinne jim it programma foar moarn besjen. Hooplik kinne wy moarn oeral g.w.t.(giet wol troch) delsette.

Nei de Poeisz
Kommende sneon sil de E- en F-jeugd by de Poiesz yn Skearnegoutum fuotbalje yn in panna-koai. It is fêst de muoite wurdich om hjir dan efkes te sjen. Nim dan ek lyk efkes je dukaten mei!
Begin Eind Team
10:00 10:30 F5
10:30 11:00 E5
11:00 11:30 F4
11:30 12:00 E4
12:00 12:30 F3
12:30 13:00 E3
13:00 13:30 F2
13:30 14:00 E2
14:00 14:30 F1
14:30 15:00 E1
http://www.poiesz-supermarkten.nl/files/0/6/7/2/JSA_socialmedia_banner.jpg?height=391&width=783

Harsens derby(985)
In knappe korner op de earste peal………ferkearde kant wolteferstean…