Weppers freed 19-4

SDS League: Ozzy pakt alwer wykpriis!
18 april 2013
Seleksjes 19-4
18 april 2013

Efkes Balje
Der wurdt jûn fêst wer Efkes Balle. Wij geane der mar fan út dat it wer yn Easterein is. Mochten der oare ideeen wêze, dan heare wij it graach. De tiid is yn alle gefallen 19.30 oere.

200ste
Wat makket it 200ste doelpunt bij de senioren en Vr fan SDS fan dit seizoen. De komplete list kinne jim
hjir sjen en it moat al mâl komme at de 200 net fol makke wurde.

Marco Rypkema nei SDS
Neffens de Twitter fan vv Sneek hat SDS der foar folgend jier in spiler by. De freon fan Martine Tiemersma en oansteand skoansoan fan Ype, Marco Rijpkema hat oerskriuwing oanfrege nei SDS:
Sneekzaterdagmiddag @Sneekzm 17 april

Marco Rypkema van naar

VI-kwis
Foar de leafhawwers wer in
tige noflike kwis.

Harsens derby(1008)
Toetoet!!

Letter miskien mear!