Wepperkes -tongersdei-

Wepperkes -woansdei-
30 maart 2005
Tûkelteam-wepperkes
1 april 2005

Lykle Bleekveld stapt op!
Tongersdeitemiddei hat Lyckle Bleekveld te kennen jûn oan it bestjoer dat hy net langer trainer wêze kin fan SDS. Hy kin gjin motifaasje en ynspiraasje mear opbringe om it seizoen ôf te meitsjen. Der sil socht wurde nei in goeie oplossing.

Seal: SDS 3
Wa wit hoe ’t SDS 3 spile hat? Mail it nei info@vv-sds.nl.

Hy byt!
Mochten jim dit wykein dizze keeper by de tsjinstanner treffer tink der dan om,………………….hy byt!!!!!!!!!(klik hjir).

Seleksjes
No ’t Lykle Bleekveld opstapt is witte wy net as wy de seleksjes fan de senioaren foar dit wykein wol op de webside sette kinne. Jimme sjogge it wol.

Nijs!
Hawwe jimme noch nijs, mail it nei info@vv-sds.nl.