Wa kin helpe?

Weppers tiisdei 20-1
20 januari 2015
Weppers woansdei 21-1
21 januari 2015

Eltse moandei is der in groepke warbere mannen yn ’t spier dy ’t der foar soargje dat de kantine, de klaaiboksen en de húskes skjin binne op de Skoalleseize.
Eltse moanne is der ek in groepke warbere froulju dy ’t û.o. de ramen lapje en oare dingen skjinmeitsje (dy ’t de mannen net sjogge).

Dizze beide dappere groepen frijwilligers wurde stadich oan âlder en kin wol wat help brûke. 
Liket it dy wat of dyn buorfrou, pake, goeie kennis, muoike of wat ek mar om geregeld of somtiden te helpen nim dan kontakt op fia
info@vv-sds.nl.


Wa wol hjir no net by?