Verslag afscheidswedstrijd Jappie Wijnia

Kampioens-alvetal "Van Grutingea FC"
17 juni 2003
Nije teamyndielingen senioaren
18 juni 2003

Op zaterdagavond 14 juni was het dan zover, de laatste wedstrijd van Jappie Wijnia in het shirt van S.D.S. 1. Onder werkelijk schitterende weersomstandigheden werd er een duel gespeeld in Wommels tussen het huidige S.D.S. en een elftal door Jappie zelf samengesteld met daarin oud eerste elftal spelers. Nadat iedereen door Anne Brouwer welkom was geheten,werd de groep in twee gedeelten gesplitst.

OUD S.D.S. bestaande uit:
                                 Arno Eisma
Rients Smeding     Remco Bervoets        Jan Weijer
                            Wouter Hijlkema 
Rudy Hobbenschot   Harm Stremler        Floris Hiemstra 
Gerrit Terpstra         Wichard Deinum       Jappie Wijnia

wissels: Jaap Jaarsma         Grensrechter: Daan Boersma
            Ulbe Stremler
            Auke Jetze Kroondijk
            Douwe Durk Reitsma
            Peter Sybesma
            Tjeerd Dijkstra
            Klaas Dijkstra
coach: Hielke de Vries
leider: Anne Brouwer

Huidig S.D.S. bestond uit:
                               Marco Hoekstra
Sieb Overal       Tjeerd Halbersma     Jan Simon Jelsma
                             Kees Jansen  
Jacob Klaas Haitsma Tjipke Klaas Okkema Anne Stenekes
Dennis Dijkstra    Henk Postma             Hendrik de Jong

Grensrechter Ate Vellinga

Door blessures was het huidige S.D.S. lichtelijk gehavend,Feite, Durk Yde, Gert-Jan konden helaas niet meedoen en ook vaste krachten zoals Harm, Wichard, Gerrit en Floris waren niet beschikbaar omdat die in het favoriete team van Jappie voetbalden. Na eerst met ons allen op de foto te zijn gekomen, er was een fotograaf van de Sneeker Courant,en een korte warming-up, blies de uitmuntend leidende Enne Johannes Bruinsma voor het beginsignaal en kon het spectakel losbarsten voor het in vele getale opgekomen publiek. Het was duidelijk dat beide teams niet wilden verliezen en dus was het in de beginfase aftasten. Na 10 minuten namen de oudjes het heft in handen en kwamen de voetbalkwaliteiten toch weer bovendrijven. Met name Remco, Wouter, Harm en Rients speelden een foutloze partij en namen de rest van de ploeg op sleeptouw. Dit resulteerde tot twee kansen,alleen meende Ate dit tot twee keer toe te moeten afvlaggen voor buitenspel, wat het in de verste vert niet was. Ook de broekjes kregen kansen,maar de in bloedvorm verkerende Arno Eisma maakte tot viermaal toe de doelpogingen van Henk, Hendrik, Dennis en Tjipke onschadelijk. Een foutje van Jan Simon, hij speelde tekort terug op Marco, werd door Gerrit op waarde ingeschat en hij gaf de bal prima voor op de vrijstaande Floris die de 1-0 binnenschoot. Dit was de ruststand,en na een heerlijk bakje thee in de kantine van de tennisvereniging konden we aan de tweede helft beginnen.
Omdat de broekjes geen wissels hadden besloten wij om een van onze beste spelers uit te lenen, Harm speelde de tweede helft bij hun mee. In het begin waren de oudjes weer de beter ploeg en we kregen ook een paar goeie kansen, allen in de afwerking waren we te slordig en te gehaast waardoor we geen afstand konden nemen. Dit brak ons na 15 minuten op , een goeie actie van Dennis werd door Harm beheerst ingeschoten 1-1. Dit was het breekpunt in de wedstrijd,want het spelbeeld veranderde nu in het voordeel van de broekjes. Het was Hendrik de Jong die met zijn enige goeie actie van de wedstrijd, voor de rest zat hij bij Wouter en Remco in de broekzak, net als in de competitie een penalty versierde en deze werd door Jappie, hij trok het shirt van Harm aan, achter zijn eigen keeper geschoten 1-2. Toen Arno vlak daarna een corner van Henk P. in het eigen doel sloeg en de stand 1-3 werd was het geloof op een goed resultaat bij de oudjes verdwenen en werden de broekjes iets te gemakzuchtig. Onder leiding van de ouderwets spelende voorhoede Gerrit en Wichard en met steun van Wouter en Remco gaven de oudjes nog een keer gas en het was Rients die een perfecte counter fantastisch afronde met een typische Rients goal en de spanning weer terug bracht 2-3.

Met nog 5 minuten op de klok kwam de publiekswissel voor Jappie en onder een ovationeel applaus verliet hij het veld om bij de zijlijn een schitterend bos bloemen in ontvangst te nemen van het S.D.S. bestuur. In de slotfase werd nog een keer  gescoord, Harm, hij speelde alsof het zijn afscheidswedstrijd was, nam van 20 meter een corner in een keer op de slof en liet de wedstrijd eindigen op 3-3.

Enne vond het mooi zo en blies de wedstrijd af, onder het genot van een biertje werd er in de kantine nog wat nagepraat en hield voorzitter Rienk Wiersma een speech over de 17 jaren van Jappie in het eerste. Feite bood Jappie en Janna namens de selectie nog enkele cadeau’s aan en nadat Jappie zelf nog wat vertelde over zijn carriere was het tijd om het formele gedeelte af te sluiten en gingen we naar het READE HYNDER voor een barbeque en een drankje. Hier werd de avond afgesloten en werd Jappie nogmaals bedankt voor zijn verdiensten voor S.D.S.

Als organisator rest mij nog een woord van dank voor de volgende mensen die
hebben meegewerkt tot het slagen van deze avond:

KLAAS DE HAAN
SIEP VAN DER MEULEN
DETZ EN HANNY PALSMA
REMCO BERVOETS
FEITE DE HAAN
ANNE BROUWER
ANNE STENEKERS
S.D.S. BESTUUR
HET READE HYNDER


W.D.