Evenementen in november 2022

Wepperkes -freed-
2 februari 2007
Wepperkes -snein-
2 februari 2007

 

14:30 SDS 2  – Heerenveense Boys 2 1-3
12:45 SDS 6 (zat) – Sleat 3 (zat) 2-8
15:00 SDS D1 – Scharnegoutum’70 D1 seal
12:40 SDS F1 – CVVO F1 seal
10:40 SDS F2 – GAVC F2 seal
11:50 SDS F2 – Scharnegoutum’70 F2 seal
14:30 Broekster Boys 1 – SDS 1 1-1
12:20 Joure SC B5 – SDS B2 5-3

Bij de wedstriden
Broekster Boys 1 – SDS 1      1-1
It ienige wat wij no witte is dat de rêststân 0-0 wie, dat de einstân 1-1 wie en dat Skelte Anema skoorde. Wa kin ús mear fertelle?

SDS 2 Heerenveense Boys 2     1-3
In doelpunt fan Dirk de Jong wie net genôch foar de oerwinning. Lang hie it mooglik west dat er in lykspul ynsiet, mar yn de lêste minút skoorden de Boys de beslissende.

SDS 6 – Sleat 3           2-8
Moai wat doelpunten. Allinne it ferkeard ferdield. Topskutter wie Rudy Dijkstra. Hij skoorde út in strafskop en makke in fjilddoelpunt.
Ek Sleat skoorde twa kear út in strafskop.

Hawwe jim noch leuke oanfullings, dan kin dat maild wirde nei ús bekinde adres.