Evenementen in november 2022

Seleksjes 6 septimber
5 september 2008
Weppers snein 7-9
6 september 2008

17 wedstriden steane der sneon op it programma. 17 kear 3 is 51. Safolle punten binne der te heljen. Wij binne benijd hoefolle it wurde. De helt? Wij sille sjen.
Mail de útslach, in koart ferslach en oare bijsûnderheden nei
dizze adressen.

12:15 SDS 3 (zat) – Workum 2  2-1
14:30 SDS 5 – Rood Geel 4 (zat)  útsteld
14:30 SDS A1 – Makkum A1  3-1
10:00 SDS B1 – Terschelling B1  1-4
9:00 SDS D2 – Makkum D2  1-0
9:00 SDS E2 – Zeerobben E3  2-4
9:00 SDS E3 – Arum E1  0-17
10:00 SDS F1 – Robur F1  2-6
14:30 Weide De 1 – SDS 1 (zat)  2-2
14:30 Harkemase Boys 2 – SDS 2  2-0
10:30 Blauwhuis C1 – SDS C1  2-2
12:45 JV Bolsward C3 – SDS C2  3-1
11:00 Oosterlittens D2 – SDS D1  0-16
14:15 Oosterlittens DA1  – SDS DAJ   11-0
9:00 Franeker SC E2 – SDS E1  3-4
12:45 SneekWit-Zwart E10 – SDS E4  1-6
12:00 Franeker SC F8 – SDS F2  1-5
9:00 Nijland F3 – SDS F3  1-1

de Weide 1 -SDS 1    2-2
SDS kaam op 0-1 troch Tsjalling Sikma. SDS kaam op 2-2 troch inm penalty fan Harm Stremler. In wiidweidich ferslach komt letter, tinke wij, want Siem Sikma wie dochs nei Hoogeveen reizge wylst hy nei East-Dútslân soe. Hjir is it al.

Harkemase Boys 2 – SDS 2
Op it prachtige sportpark “it Bosk” fan de Harkemase Boys mocht SDS 2 oantrede op it “centre court”. Spitich genôch bleaun SDS 2 dêr mei lege hannen stean. De Harkemase Boys hienen krekt wat oer en wûnen terjochte al hie SDS mei in bytsje gelok sa foar komme kinnen yn de earste helte. By de rêst wie it 1-0 foar de Harekieten en de 2-0 krekt nei de rêst wie de “genadeslag”. Einstân 3-0.

SDS 3 – Workum 2     2-1
Twa doelpunten fan Gearard Posthumus wêrfan ien yn de lêste minút. Winne op syn Dúts dus….. Klik hjir foar it ferslach fan Sjoerd.

SDS 5 – Hema 3
De spilers fan SDS 5 hawwe winkele. Bij de woarstpanne fan de Hema skoorden se goed. Bij de kassa fan C& A wie
it folle minder leuk.

Easterlittens Da1 – SDS DaJ   11-0
In twee weken tijd weer tegen Easterlittens, en dan ook nog uit. Het uitgangspunt voor deze wedstrijd was dan ook, goed voetbal spelen. En daar zijn we in geslaagd. Al doet de uitslag anders blijken, toch had het makkelijk 2 – 5 kunnen staan of 3 – 6. Want SDS kreeg kansen, grote kansen, zowat op de doellijn kansen, uitgespeelde kansen,….. Maar helaas de bal wilde er niet in. Geweldig was het hoe er met en voor elkaar werd gevoetbald. Met uitblinker Jidou Jorritsma, die geweldig werk verzetten op de flanken. Maar ook voorin werden kansen uitgespeeld, en de verdediging van Easterlittens wist vaak niets anders te doen dan ballen maar weg te rausen. Achterin werd duidelijk op de buitenspelval gespeeld en e’ens trapte er vaak in. We gaan vooruit, geweldige pot voetbal, grote klasse famkes. De leiding heeft er volop vertrouwen in dat de beoogde doelstelling wordt gehaald.
groetjes, Andre Christiaan
.

SDS A1 – Makkum A1
SDS A1 hat hjoed in prima prestaasje levere.
Der is wûn fan Makkum (Theo Nota, keeper Makkum: Ik ha hjir noch nea wûn!), mar as team ha we it dien.
Earste helte net sa goed, spanning, sykjen, oar saken, siz it mar.. We helje de rêst mei 0-1.
Yn de rêst in pear hurde wurden en ek werom en goede útlis oer de posysjes.

De twadde helte pakke we it ferskriklik goed op!
We litte sjen dat we fuotbalje kinne en as team spylje.
Bauke Jan skoart in prachtige goal en makket 1-1.
Andries liet himsels goed sjen de 2e helte en skoart op eigen krêft 2-1.
Ek betsjinnet hy Freek dy de 3-1 makket.
Nei de wedstriid allegear om de tafel en in fertsjinne bierke fan Lody.
In moaie start fan de kompetysje!
Yn it bysûnder tank oan de wiksels die hjoed net spile ha mar wol yn de oerwinning dielden.
Wytse vd Schaar, Peter Stuiver en Albert Tiemersma.

It ferslach

Klaas

SDS B1 – Terschelling B1    1-4
Vandaag moest de B1 tegen Terschelling.
De eerste helft staat SDS veelvuldig onder druk. Terschelling speelt goed en krijgt veel ruimte, deze ruimte word echter niet benut. SDS benut wel 1 van haar spaarzame kansen, Martin wist de bal vlak voor rust in de linkerhoek te punteren. In de rust werden er wissels uitgevoerd en dingen besproken, dit bleek niet veel te helpen: vlak na rust was het meteen raak voor Terschelling, een bal viel tussen 2 SDS’ers in en uit de pruts kwam de bal voor de voeten van een Terschellinger, deze rondde koel af. In de tweede helft bleef het spelbeeld hetzelfde, Terschelling domineerde en kreeg weer veel kansen. Nu wisten ze de kansen echter wel te benutten, er vlogen er nog 3 in. SDS kon ook in de tweede helft niet veel potten breken en heeft verdiend verloren, bijna iedereen speelde slecht, alleen Eddy wist een goed niveau te halen.
Hopelijk gaat het volgende week wat beter.
Groet, Thor Ruiter.

jv Bolsward C 3 – SDS C2    3-1
3-1 ferlern fan JV Bolsward doelpunt Jacco Kooistra
en Dirk penalty op é latte.  (Klaske)

Sneek Wit Zwart E10 – SDS E4
Voor de eerste wedstrijd van het seizoen moesten we naar Sneek.
Altijd weer spannend een eerste wedstrijd en ook nog op een kunstgrasveld.
 Er werd meteen leuk gevoetbalt en al snel werd de eerste treffer gemaakt door yward,die er later nog een maakte.
Tweede helft maakte Robbin twee en Tom had zijn vizier op scherp en maakte er ook twee.
Een goede start van de competitie!!!
 
Willem

SDS F1 – Robur F1   2-6
Onze eerste competitiewedstrijd tegen Robur F1.
Het was heel moeilijk want ze waren sterk,maar wij hebben ook goed gevoetbald.
Alleen jammergenoeg verloren.
Peter heeft een mooi doelpunt gemaakt en hun een eigen doelpunt.
Soms speelde we heel goed over en hadden wij ook kansen.
Verdedigen ging niet altijd evengoed, maar we deden wel allemaal goed ons best.
Op naar de volgende wedstrijd.
Kees van der Horst

Ôflast(1)
SDS 5 – Rood Geel 4 is ôflast om ’t de Ljouwerters te min minsken hawwe. Wy fertinke 3 SDS’ers der fan dat sy hjir in hantsje yn hân hawwe, want sy wienen der wol erg wiis mei dat it net trochgiet:
Dat komt tige út ,want Rene en Jikke trouwe. dus keapje wij in pear mear……….
groetnis tseard,marco en nr 99

Ôflast(2)
It is foar û.o. nr. 99 mar goed ek dat it fuotbaljen fan SDS 5 net trochgiet. Oars fergie it him fannemiddei miskien wol itselde as dizze heechspringer út Ruslân(klik hjir):