Utslaggen 6 maart

Clarence en Harm
6 maart 2004
Doelpuntenmakkers 2003/2004
6 maart 2004

Makkum 1 – SDS 1   1-3

Doelpunten: Durk Yde Sjaarda, Harm Stremler (2) Ien fan de twa doelpunten fan Harm wie út in strafskop. Dêr kin Clarence in foarbyld oannimme.

 

SDS 2- Blauw Wit 2  (beker)     1-0

Doelpunt: Pieter Kamstra

SDS 2 is no by de lêste 8.

 

AVC 3 – SDS 3       0-4

Doelpunten: Arnold Hoekstra, Jan Stenekes, Lieuwe Meijer, Ronny Wagenaar

 

Sneek B 1 – SDS B1     1-3

Doelpunten: wa????

SDS C1 – Bolswardia C 1      0-6

 
TTBC – SDS B2 5-1 (oefene op kuenstgers)

SDS F2 – SDS F3   (oefenje)   8-0