Utslaggen 6-2

Weppers tongersdei 4-2
3 februari 2016
Weppers snein 7-2
6 februari 2016

Dit wykein wer in stik as wat wedstriden. Kompetysje en oefenje.

Drachtster Boys 2 – SDS 1  (oefenje)   2-1
10.15: der wêze
12.00: fuotbalje
Feiko, Grytzen, Bauke, Erik, Jacob, Teun, Hendrik, Jelmer, Jort, Jaap, Elger, Sjoerd de V, Gerrit, Feite, Ralph, Bote.
Doelpunt SDS: e.d.

sc Bolsward 3 – SDS 3 (kompetysje)   0-0
13.25 der wêze
14.30 fuotbalje

Harm, Wichard, Harm Auke, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Jan Simon, Henk, Peter, Ype, Pieter Lieuwe,  Klaas, Jeroen, Ronny, Willem.
Flagger: Daan Boersma

SDS 4 – Tzum 2   (kompetysje)   7-0
11.40 der wêze
12.30 fuotbalje
Jelmer, Broer Jacob, Arjan, Rick, Gert Jan, Sytse, Jelte H, Igor, Thomas, Ruun, Eeltje, Gerrit, Stefan
 
Doelpuntenmakkers:

SDS C1 – LSC C1  (oefenje)   2-0

Koaches SDS C1 sjogge de mannen winnen mei 2-0 fan LSC C4.

12.15: sc Franeker A 1 – SDS A1 (kompetysje)   2-3
De nûmer 3 tsjin de nûmer 2. Dit kin wolris in alderaardichste pot wurde.

14.00: Oudega Vr 1 – SDS VR1 (oefenje)   3-5
Flag mediaPermalink voor ingesloten afbeelding
De froulju fan Vr. wiene los tsjin Oudega Vr.1. Doelpunten wiene der fan Lysanne, Agnes en Tjitske 3

Sealtraine
Sawol C3 as D2 traint yn de seal. C3 fan 9.00-10.00 en D2 fan 10.00-11.00 oere.

De kantine
De kantine is de hiele dei iepen sadat ek de teams dy ’t út fuotbalje efkes yn de kantine sitte kinne.