Útslagen sneon 12-4

Seleksjes sneon 12-4
10 april 2014
Weppers snein 13-4
13 april 2014

Mochten jim fuotballe hawwe, mail dan de útslach, in koart ferslach, foto’s, doelpuntenmakkers (ek SDS 4), bysûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en wat ik mar nei dizze adressen en skilje deútslach efkes troch nei de kantine: 
0515-331700. 
Twitterje @ff_sds mei fansels ek!
 

It programma foar sneon mei fansels de publykslûker de bekerwedstriid om 10.15 oere fan SDS F1 – Opende F1.
Se hawwe der gelyk in eardere topskeids/grins út it amateurfuotbal opsetten, dus dat moat hielenal goed komme.
 

    útslach
8:45 SDS D3 – Hardegarijp D3 7-0
9:00 SDS F4 – Scharnegoutum F4 11-0
9:00 SDS E4 – LSC 1890 E9  10-2
9:55 SDS F2 – Oosterlittens F2  5-4
10:00 SDS D1 – Sparta’59 D1  2-2
10:15 SDS F1 – Opende F1  4-2
11:20 SDS B1 – Blauw Wit ’34 B2  4-1
11:40 SDS C2 – Foarut/Dronrijp C4 0-6
13:00 SDS VR1-Scharnegoutum VR1  1-1
13:10 SDS 4 – Arum 2 0-6
15:00 SDS A2 – Sparta’59 A1 0-7
15:00 SDS 5 – Woudsend 3 3-0
10:50 MINI LEAGUE F Pupillen  
9:00 ONS Boso Sneek D4 -SDS D4  7-1
9:00 Workum E4 – SDS E2  1-4
9:00 Scharnegoutum E4 – SDS E3  1-4
10:45 Leeuw Zwaluwen D3-SDS D2  3-2
11:00 Read Swart A2 – SDS A1  1-10
11:45 Warga MC1 – SDS MC1  1-7
12:15 Zeerobben 2 – SDS 2  1-2
13:00 RES C1 – SDS C1 12-0
14:00 Woudsend 2 – SDS 3 útsteld
14:30 QVC 1 – SDS 1  2-1

SDS Vr 1 – Scharnegoutum Vr1 1-1
Tarina Veenje makke it ienige doelpunt fanút de rebound fan in strafskop.

Zeerobben 2 – SDS 2 1-2
SDS 2 krige 2 kânsen en Zeerobben 10. SDS 2 hie Sjoerd van Beem en Zeerobben twa goals om de earen. Jort en Pieter K. makken de doelpunten.
 

SDS 5- Woudsend 3 3-0
Wij hawwe begrepen dat Robert ien kear skoarde en dat Wichard syn geloksdei hie: hij skoarde twa kear.


Read Swart A2 – SDS A1
Vandaag moest A1 tegen Read Swart uit en in De Knipe.
Bij winst zouden we eindelijk ook op de ranglijst koploper worden, Heerenveense boys is om onduidelijke reden weer afgelast, en dus konden we in punten gelijk komen, met een wedstrijd minder gespeeld.
Vaak zie je dan een wat nonchalante houding, ook al omdat Read Swart nog geen wedstrijd gewonnen heeft.
Maar nu niet, iedereen was zich er van bewust dat er gewonnen moest worden, en we starten voortvarend.
Al na 5 min. schoot Pieter de V beheerst de 0-1 binnen.
Daarna zwakte het toch te ver weg en heel veel kansen creëerden we niet meer.
Tot de 25e min., Pieter W gaat goed door op de achterlijn, krijgt de bal voor en met enig “kunst en vliegwerk” maakt Lourens, zoals hij dat alleen kan, de 0-2.
In de 30 min maakt Teun met een prachtig afstandsschot de 0-3 en in de 31e min legt Lourens keurig breed en tikt Pieter W de 0-4 in.
In de 35e min schiet Lourens een vrije trap goed binnen, 0-5.
In de 40 min een prachtige solo van Allert, en dat betekende de 0-6.
Het lijkt makkelijk, maar toch stond de achterhoede weer een goede partij te spelen, middenveld dik en dik voldoende en voorin lukt nu plotseling in 20 min alles.
Lourens heeft zijn werk goed gedaan en werd gewisseld, om daarna eventueel zijn debuut te maken bij het eerste. Iets wat later zal blijken, ook daadwerkelijk gebeurd is.
In de 2e helft gebeurd dan toch waar je ze erg voor waarschuwt, maar waar niemand iets aan kan doen…. Read Swart scoort, in de 2e
minuut na rust,  de 1-6.
Iedereen is weer bij de les, en er wordt even een stevig potje gevoetbald, maar kansen amper gecreëerd.
Tot aan de 18e min., eindelijk scoort Almar weer een goal, dat heb je soms ff nodig om uit een vorm dipje te komen, de 1-7.
En die dip is over, want een minuut later stuurt Martijn hem prachtig de diepte in, en ouderwets op snelheid is hij dan niet bij te houden en scoort beheerst de 1-8.
Ruurd mocht in de 39e min wegens praten, niet eens tegen de scheidsrechter, met een gele kaart naar de kant.
In de 40e min denkt Pieter de V, wat Almar kan, kan ik ook, en vliegt er vandoor op rechts, zet goed voor en Teun schiet werkelijk prachtig binnen, 1-9.
In de 42e min is het Teun die de dubbele cijfers maakt, vanaf eigen helft met een prachtige solo, beheerst  1-10.
Mannen, klasse gedaan, jullie hebben vandaag laten zien dat als een teamsport als een team uitgevoerd wordt, je de prachtigste aanvallen, en dito goals krijgt. Jullie kunnen trots zijn op jezelf.
Boudewijn.

SDS B1 – Blauw Wit B2     4-1
De B’s van SDS moesten hjoed tsjin Blau Wyt. De utwedstrijd wie ferlern mei 2-1, wy stiene gedield op it tredde plak, dus we koene oan de bak. Tjipke die de besprekking foarafgeand oan de wedstryd yn de bestjoerskeamer. Dat makke dudelyk hoe at wy fuotbalje woene. Self it spul meitsje, spits oanspylje at it koe en by bal balferlies druk sette.
Troch dat Blau Wyt ek druk sette, koene wy net goed yn us spul komme. De earste 10 minuten wiene dan ek foar us tsjinstander, in goeie ploeg en fysik sterk. SDS beperkte harren oant de counter en dat kinne ze as gjin oar.  Mei de sterke Habtamu as oanspielpunt en de snelle Yward en de nuttige Jitse neist him en de oanslutende middenfjilders Matthys, Frank en Watse Jacob waarden wy gevaarlijk. Dat resulteerde yn de 15de minuut yn in geweldiche oanfal wertroch Yward allinnich op de keeper afgean koe en koel de 1-0 makke tsjin de ferhalding yn. Hjirtroch gongen we wol beter en resticher fuotbalje. Om beurten skowden Inne en Gerwin mei op it middenfjild wertroch wy in oertal krygen. Nei in pracht aksje fan Inne sette hy de bal foar en Yward run geweldich fry en koe prachtich de 2-0 yn sjitte.
Ut in corner liet de wer prima keepende  Gertjan de bal troch syn fingers glippe en dertroch koe de spits fan Blau Wyt de 2-1 yntikke.  5 minuten foar rest in intelligente frye trap fan Frank die skitterjend yn sketten waard troch Matthijs. De keeper koe der syn han tsjin oan krye mar Habtamu wie der rap by om de 3-1 yn te sjitte.  
Yn de rest koe Tjipke mooi en dudelyk oan jaan wat goed en minder goed gong. Yn de omschakeling wiene we sterk en der moasten we fan profitearje. Der waard hurd wurke, somtiiden moai en goed fuotballe. Blauw Wyt wie mei name gefaarlik troch it sintrum mei fysike kreft. Mar Gertjan stie in beste party te keepen en de peal en latte ha us in bytsje holpen. Mei de 4-1 makke troch Remon nei yn prachtige omhaal/ foarset fan de uitblinkende Habtamu, waar de wedstryd spyle. Keihurd wurke mei elkaar, soms mei moai fuotbal. Mei dank oan de prima leidende Auke Eringa koene wy de trye punten by striuwe.
Remco

Warga MC1 – SDS MC 1      1-7
Jeska (2), Tjitske (2), Ilse (2) en Janieke wiene de doelpuntenmaksters.

SDS D1 – Sparta D1
Het eerste punt van vorige week smaakte naar meer. Daarom was er deze week een speciale training geregeld: dropverkoop in Mantgum! Op zulke momenten zie je het team naar elkaar toe groeien. Hoewel het er eerst niet zo op leek sleepte D1 er vandaag opnieuw een punt uit tegen Sparta, waar we de heenwedstrijd sneu verloren.
We spelen steeds beter op de counter, waar vandaag ook weer twee beauty’s uit gescoord werden. Hiermee maakten we twee keer een achterstand goed. Kampioen worden we niet, maar de sfeer in de ploeg is meer dan optimaal, is dat niet net zoveel waard?
Tjerk

Ljouwerter Sweltjses D3 – SDS D2      

Om utsicht te halden op it kampioenskip moast der hjoed wun wurde tsjin de nr. trye fan de kompetysje, Ljouwerter Sweltsjes. Skitterend moai waar en fuotbalje op it haadfjild, wat wolle je noch mear. Mar it fuotbal wie fan de kant fan SDS min, sis mar gerest strie min. Der wie hielendal gjin ynset. Dertroch waard elts duel ferlern en kamen we hieltiid in stapke te let.

Fanof de kant sjoche je it barren, mar je kinne der neat oan feroarje. Nei 20 minuten stiene we dan ek al mei 3 – 0 efter. En einliks kamen we hjirmei ek noch goed fuort. Oan it ein fan de 1e helte waard it iets better en der kamen in pear lytse kanskes foar SDS. Yn ‘e rest ha we in taktische omsetting dien, en binne we 4-4-2 gean spyljen. Mei Tjerk as ekstra man op it middenfjild en Stan en Anco yn de spits. Dit pakte goed ut, ek omdat de ynset de 2e helte 100% better wie as de 1e helte. Yn de 17e minut krigen we in penalty. Einliks in kadootsje, maar Ruerd hald wol fan kadootjes en skeat de bal behearst tjin de touwen. De mannen fan SDS leauweden der wer hielendal ien. Yn de 20e minut kaam Stan allinich foar de goal, mar skeat op de hannen fan de keeper. Ut de “rebound” skeat Tjerk de bal knap binnen.

3 – 2, soe it dan dochs noch barre. Der kamen noch in oantal grutte kansen, mar jammergenoch kaam de lykmakker net mear. Undanks it ferlies, dochs in sportieve striid fan de jongens fan SDS, de jongens fan Ljouwerter Sweltsjes coaches en grinsrjochters fan beide partijen. Allinich de skiedsrjochter hie syn dei net en woe tefolle in stimpel op de wedstryd drukke. Hjirtroch untstie wat irritaasje oan beide kanten, mar dit waard gelokkich underling goed oplost. Hiene we de hiele westryd sa spyle as de twadde helte dan …..

Mar ja, ‘as’ telt net en Ljouwerter Sweltsjes pakt no in twadde plakje mei lyke folle punten as us, mar 1 wedstryd minder. FVC bliuwt winnen en stiet no 6 punten los fan us. Nye wike kinne we it rjochtsette yn in echte ‘streekderby’. We spylje dan tsjin nummer 4 Easterlittens.

We litte de kop net hingje, nye wike stean we der wer.  

Theo.

SDS F1 – Opeinde F1
In spesjale dei hjoed foar it flaggeskip fan de F-kes. Opponent 1e klasser Opende F1. Kwartfinale bekertoernooi. Foarich jier slagge dit net, dus foar SDS de herkansing dit jier. Yn de iepening fan de wedstriid lit Opende direct sjen werom as se 1e klasser binne, troch goed kombinaasje fuotbal. SDS rint achter de feiten oan en it liket hjoed in hiele toer te wurden. Opdracht SDS is fanút de posysje fuotbalje en net allinich oanfalle mar ek mei ferdedigje. Fia in floeiende oanfal fan Opende sit der noch in foet fan Gjelt tusken wat de 2e corner fan Opende oplevert. SDS stiet net goed te ferdedigjen en bij de 2e peal stean 2 man fan Opende frij dy’t de bal best efter Jesmer (k) ynkopt, 0-1 Opende. Dizze goal koe net útbliuwe. SDS hat echt moeite mei it knappe spul fan Opende. Toch litte we de kop noch net hingje, we binne pas krekt los. Redmer W lit de foarm wer sjen dy er it hiele seizoen al hat en komt der wer in pear kear goed troch op links. Doede en Arjen litte sterk kombinaasjespul sjen en SDS set fysiek mear yn. Dit levert úteindelik de 1-1 op troch Arjen, we sitte wer yn’e wedstriid! Opende lit harren net kinne en komt der wer in pear kear gefaarlik út, troch sterke individuele klasse, mar ek ús Jesmer stiet hiel best te keepen. Ek de corners fan Opende komme hieltyd heech foar de goal mar dêr steane Sjirk en Arjen no goed opstelt. It spul is yn evenwicht, ûndanks it bettere fjildspul fan Opende. SDS is slim yn de counter en fia Niels, Doede makket Redmer W de 2-1! Soe’t dan toch. SDS hat moeite moai it sterke posysje spul fan Opende en it SDS rint yn de ferdediging faak út posysje wertroch Opende toch faak gefaarlik wurd. De rêst komt krekt op tyd foar SDS. Efkes de mannen drinke litte en de kopkes wer yn 1 richting sette. Plakje goed hâlde en bij it ferdedigen moat je de man noch oanreitsje kinne mei de fingertoppen, oars ha se tefolle romte!   

Toch wurde we yn de 2e helte direct ûnder druk setten, en al nei 2 minuten leit de 2-2 yn it net troch yn flitsende oanfal fan Opende. De earste 10 minuten stiet SDS dan ek echt wer ûnder druk en de spits fan Opende slalomt om ús ferdediger hinne as stiene se der net. Mar dochs sit der altyd noch in fuotsje tusken fan in ferdegiger of út slútpost Jesmer. De kracht fan it team sit foaral yn de omskakeling, snel derút mei en de spitsen oanspylje dy’t razendsnel nei foaren kinne. De middenfjilder en 1 fan de beide backs slút dan oan sa dat de útfal fan de tsjinpartij direct opfongen wurdt, dus goed druk foayn hâlde. Dizze manier fan fuotbaljen hat ús fierbrocht dit seizoen en lyket ek tsjin Opende te wurkjen. SDS kriget toch wer kansen yn de lêste 10 minuten en der falt dan ek de 3-2 út troch oanfierder Arjen. Soe it dan dochs slagje? Opende is seker net ferslein en slingert de iene nei de oare oanfal derút. Mar keeper Jesmer stiet in beare partij te keepen. De genade klap wurd 5 minuten foar tiid útdielt troch noch in kear Arjen, 4-2! Opende prebearet it noch wol mar SDS bliuwt oerein ek mei help fan it thúspublyk. De finale-dei berikt op 31 maaie en heare se bij de bêste fjouwer teams út harren klasse, in teamprestaasje fan formaat.! 

FR

SDS F4 – Scharnegoutum F4 

F4 moast hjoed thús tsjin Skjirnegoutum. De útwedstriid waard wun mei 8-1 dus de mannen seachen it hjoed ek wol sitten! Mar d’r moast fansels al fuotballe wurden! De mantsjes fan de tsjinstânder wienen al better as de foarige kear dus it gong earst aardich gelyk op. Mar nei in dikke 5 minuten makke Niels van Lelyveld de iepeningstreffer. Dat wie in opluchting! Ja en doe gong it better mei SDS, sawol as team as individueel. Al gau makke Yke Gaastra de 2-0. Stern Kok makke de 3-0 en foar rest makke Yke de 4-0. Nei de beker limonade wienen de mannen net mear te hâlden! Tobias Jellema kriig de bal en knalde him yn it net, dernei skoorden ferfolgens Yke, Niels, Yke, Stern, Yke en Jesse. Foaral de leste goals wie in goeie gearwurking mei elkoar. Tom Wander stie yn de ferdiediging en joech moaie passes nei foaren. D’r wurd al goed oerspiele al wolle se soms mei sa’n score ek noch wol ris foar eigen sukses gean!!

Wy koenen hjoed net beskikke oer Niels en Raymond Terpstra, sy hienen beide de griep hân. Ek Bartele Bouma wie d’r net by en neffens syn âlders komt hy dit jier net wer yn aksje. Hy is fan de heasoulder fallen en hat beide hannen yn it gips en hechtingen yn syn holle. Pfieuw! Wy winskje him fansels betterskip ta!

Troch de drokte fan de ferbouwing by ús thús hie ik de foarige kear gjin ferslach makke fan de útwedstriid tsjin Boalsert. Dit binne de doelpuntmakkers: Niels van Lelyveld, Bartele Bouma, Niels Terpstra 2x, Yke Gaastra en Jesse Fennema.

Oare wike de wedstriid tsjin IJVC F4 om 9.00 oere.

Oan’t dan!

Anneke

 

Efkes Balje
Mooi weer dus lange dagen. Gister voor het eerst zonder kunstlicht ge-efkes balle. Wederom met 16 fanatieke baljers. De brothers Jillert en Remco bij elkaar, met nieuw lid Anco, Sieb, Pieter,   Foeke, Itens power en uw reporter tegen Bonne, Harry, Wouter, Pieter, Ferry, Theo, Bertus en Chiel werd een mooie pot. Oranje mocht eerst even uitlopen tot drie nul, daarna was dekoek op en nam de couleur locale het initiatief over. Dit liep uit op een 9-9 stand waarna de twee winnende goals voor team CL waren. Pittige pot met veel goals!

Tjerk