Evenementen in december 2022

Seleksjes 15 maart
14 maart 2008
Weppers snein 16 maart
16 maart 2008

Utslaggen, leuke nijtsjes, ferslachjes, alles kinne wij brûke. Maile kin nei dizze adressen.

    útslach
12:15 SDS 3 (zat) – Workum 2 (zat)  2-1
14:30 SDS 4 (zat) – Arum 2 (zat)  0-4
14:30 SDS A1 – Gorredijk A1  4-2
10:15 SDS B1 – GAVC B1  1-11
9:00 SDS D2 – IJVC D2  2-1
9:00 SDS E2 – Dronrijp E3  3-7
9:00 SDS E4 – AVC E3  1-0
10:00 SDS F1 – FVC F1  1-1
10:00 SDS F3 – JV Bolsward F5  0-2
14:30 Wykels Hallum 1 – SDS 1 (zat)  2-1
14:30 Blauw Wit ’34 3 – SDS 2 (zat)  0-4
14:30 Scharnegoutum’70 4  – SDS 5  2-4
10:15 Nijland C1 – SDS C1  2-3
9:00 Frisia C6 – SDS C2  2-1
11:30 Beetgum D1 – SDS D1  7-0
13:30 DVBolsward DA3  – SDS DAJ  4-0
10:05 Heerenveense Boys E2 – SDS E1  2-6
9:00 Frisia E6 – SDS E3  4-5
10:00 LSC 1890 F6 – SDS F2  3-2
9:30 Nijland F3 – SDS F4  1-3

Wikels Hallum 1 – SDS 1    2-1
In wedstryd dy’t langer duorre as gewoan. Ien fan de spilers fan Wikels Hallum bruts syn foet nei in ûngelokkige aksje.  SDS wie troch Erik Haitsma op 1-0 kommen en miste dêrnei goeie kânsen. It waard 1-1 en nei de ûnderbrekking waard it sels noch 2-1.
SDS is definityf ôfheakke foar de titel.

Blauw Wit 3 – SDS 2   0-4
Omdat Jeroen Brouwer wel aardig kan voetballen maar dus geen stukjes kan/wil/durft te schrijven doe ik het maar weer zelf. Vandaag de wedstrijd tegen Blauw-wit 3. SDS is een beetje tweeslachtig bezig. Enerzijds bezig om te vechten tegen degradatie en anderzijds proberen om de 2de periode te pakken.
Na de winst op de koploper vorige week werd de wedstrijd tegen Blauw-wit met veel vertrouwen tegemoet gezien. Bij aanvang op sportpark de Skoalleseize werd het 2de elftal getrakteerd op koffie of AA met gebak vanwege de verjaardag van Hylke Schrale (Prijsvraag van het weekend, hoe oud is hij geworden).
Of het nu aan het zware gebak lag, of aan onderschatting of aan de troosteloze omstandigheden van de voetbalvelden van Blauw-wit, de wedstrijd die SDS op de mat legde was niet geweldig. Het begin van de wedstrijd echter wel. De eerste 10 minuten werd er goed gecombineerd en na 10 minuten lag de eerste bal in het netje van Blauw-wit. Een voorzet van Wichard werd doorgekopt door Feite die Arjan bereikte die vervolgens weergaloos de bal vanaf 16 meter in het kruis schoot.
De rest van de eerste helft was erg matig. Hylke was dan ook ” not amused” in de rust. De 2de helft was niet veel beter. Gelukkig kon Redmer via een prachtige no look voetbeweging de 0-2 aantekenen en toen was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Dat Feite de 3 en de 4-0 aantekende was alleen van belang voor de statistieken.
Maar…… als SDS 2 ook al slechte wedstrijden met 4 doelpunten verschil gaat winnen waar eindigt dit dan…..
Uit de laatste 4 wedstrijden zijn 9 punten gehaald, 11 doelpunten voor en 2 tegen, oftewel trainer Schrale heeft zijn team op de rit.
Komende zaterdag de thuiswedstrijd tegen DWP 2. Ik zou zeggen kom voorafgaand aan de wedstrijd van het 1ste iets eerder op de Skoalleseize om te genieten van het 2de en vervolgens van het stukje dat Jeroen Brouwer gaat schrijven…..
Remco

SDS 3 – Workum 2   2-1
It earste helte wie reedlik gelyk op geand. Workum wie iets gefaarliker en kaam dan ek op 0-1.
Yn de twadde helte mei trije nije spilers sette SDS Workum goed ûnder druk en dat resultearre yn twa doelpunten binnen de 3 minuten. Earste wie it Ralp dy’t in foarset fan rjochts prachtich ynkopte en dêrnei wie suver sa’n selde foarset fan Wouter Hylkema dy’t der gelyk yn fleach.

SDS 4 – Arum 2   0-4
It wie in reedlik gelykopgeande wedstryd. It ferskil wie dat Arum wol 4 doelpunten makke en SDS net.

Scharnegoutum 4 – SDS 5   2-4
In sportive wedstryd mar dy’t wol alle fasetten hie wat fuotbal leuk makket. Yn de kommende Treffer in wiidweidich ferslach. Doelpunten fan Ype (2) Harm Auke en Durk.

SDS A 1 – Gorredijk A 1
Yn ús neipetear mei trainer Marco Hoekstra hawwe wij in perfekt byld krigen fan de wedstryd. Hast elke pass en oanfal koe hij beskriuwe. De doelpuntenmakkers wist hij lykwols net mear . “It soe samar Sytze twa kear west hawwe kinne en mooglik dat Freerk ek ien of twa makke hat……” fierder binne wij net kommen.

SDS B1 – GAVC B1
In bjusterbaarlike jierdei foar my.
Earst de wedstriid mei de B1 tsjin GAVC (1-11).
De jonges en Gerrit ha nei de wedstriid moai foar my songen en krigen as tank in skaal mei 50 bitterballen.
De wedstriid wie net sa best, mar mei 11 spilers en yn de twadde helte 3 lichte blessueres stienen we der dochs mar wer.
De beide Wytses en Broer Jacob hienen ek in blessuer. Twa oare ‘spilers’, Elger en Ronald gienen harren 5e wike fan ôfwêzigens yn.
Net traint en ek net wedstriden spile. Klaas de Haan, tank noch foar it skiljen. Oars hienen we wer neat witten.
We ha mei Klaas noch besocht in 12e spiler te krijen, mar de C1 hie in wichtige wedstriid en mar 13 man. De A’s hienen ek mar 13.
We ha sels in ‘ald-spilers’ skille, mar die moast ek wurkje. Miskien dat hy oare kear mei dwaan kin?
Middeis mei SDS 2 op paad. Earst ha Hylke en ik inoar felisitearre en dernei nei Ljouwert.
In moaie 0-4 oerwinning en dus trije wichtige punten.
Op de Skoalleseize einlik de 5 euro fan de Grutte Klupaskes omsetten yn bitterballen foar SDS 2.
En jûns noch efkes yn de sporthal sjen by folleyballen fan dochter en mem.
In moaie jierdei hjoed en de besite mar op snein!
It ferslach.

Nijland C1 – SDS C1
Vandaag stond in de 3e klasse AK bij de C-junioren een belangrijke wedstrijd op het programma: Nijland – SDS, een streekderby én de positie van koploper. Bij winst van Nijland C1 zouden zij de eerste plek overnemen van SDS in de competitie.
Onder leiding van de goed fluitende scheidsrechter de Boer ontspon zich een gelijk opgaande strijd, waarbij er over en weer weinig ruimte werd geboden en het voor beide partijen zoeken was naar kansen. Uit een hoekschop van Nijland ontstond de 1-0, doordat Kristian de bal in het strafschopgebied ongelukkig raakte en keeper Remon kansloos liet. Nadat SDS meer vat kreeg op de posities van de Nijlander spelers en op de speelhelft van de tegenstanders meer druk konden zetten, wist Stefan met een strak schot de gelijkmaker te maken.
Een getergde en hardwerkende Kristian wist later vanaf het middenveld goed door te zetten en zorgde zo voor de 1-2 voorsprong voor SDS. Vanaf hun meest gevaarlijke linkerkant wist de vleugelspeler van Nijland de bal voor te zetten tot boven de penaltystip van SDS, waarna de bal (toch wel) schitterend werd ingekopt door een Nijlander spits. De 2-2 was tevens ruststand.
Voetballend was de tweede helft qua balbezit voor SDS, echter Nijland zetten hier extra hard werken en veel inzet tegenover. Hierdoor werd het steeds spannender, mede door het belang dat op het spel stond. Zo’n 10 minuten vóór het eindsignaal zag Stefan vanaf zo’n 20 meter een gaatje en met een goed gericht en uitgevoerd schot bracht hij de 2-3 voorsprong voor SDS op het scorebord. Hierna zocht Nijland nog naar de gelijkmaker en wilde SDS de voorsporng vergroten. Beide partijen toonden hierbij veel inzet, echter de stand zou niet meer veranderen. SDS blijft hierdoor koploper in de competitie en is nu 4 punten ‘los’ van Nijland.

Frisia E 6-SDS E 3

Wij hadden een wedstrijd tegen Frisia E6. De eerste helft ging het gelijk op. Eerst maakte Frisia de 1-0. De tweede goal was gemaakt door Frank Bervoets door een schot van tien meter in de kruising!! Toen werd het heel dreeg voor ons dus maakten hun de 2-1. Toen was Watze-Jacob Van der Wal recht op de keeper af en scoorde heel simpel. 2-2. Frisia speelde heel goed over en kreeg iemand van Frisia de bal voor de voeten en die schoot hem langs Gert-jan. Gert-jan kon hem niet keren dus werd het 3-2.  Jorrit Hofstra gaf een pass aan Frank Bervoets die gaf voor en toen schoot Piter Van Der Pol de bal er heel knap in. 3-3 dus. In de rust zij Remco Bervoets dat we hun niet meer mochten schieten laten. Dat ging de tweede helft heel goed.  Wij waren de tweede helft daardoor veel beter dus maakte Frank Bervoets de 3-4!! Wij gingen een beetje rustig spelen maar Watze-Jacob scoorde toch de 3-5. Gert-jan was heel goed aan het keepen maar toch viel de 4-5. We hebben nu twee wedstrijden gespeeld in de competitie en we hebben alles gewonnen. We staan nu boven aan!!

Geschreven door Frank Bervoets en Jorrit Hofstra.

E4- AVC E3      1-0
De wedstryd koe wat tiid oangiet net hielendal útspile wurde. Ien fan de famkes fan AVC rekke bij in ûnskuldige skoudertriuw, sûnder dat se foel, oan boppeearm of skouder skeind. Der waard freesd foar in breuk.
Lit ús hope dat it dochs noch wat meifalt. De stân fan dat dat momint is as einstân opnommen.

In tige spannende wedstryd. E 4 fuotballe goed. Se striden foar elke bal en dat kaam omdat trainer Gerlof Veldstra de jonges in Mars ta sein hie, at se wûnen. Troch in doelpunt fan  Jan Douwe Breeuwsma wûnen se dan dochs.
Wij nimme oan dat de jonges genoaten hawwe fan de Mars.