Ut en ferslaggen 2-5

Weppers freed 1-5
30 april 2015
Weppers snein 3-5
2 mei 2015

Mochten jim fuotballe hawwe, mail dan de útslach, in koart ferslach, foto’s, doelpuntenmakkers, bysûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en wat ik mar nei dizze adressen en skilje deútslach efkes troch nei de kantine: 0515-331700.
Twitterje @ff_sds mei fansels ek!
Graach sels!
 

09:00 SDS E1 SC Bolsward E1  3-3
10:00 SDS F3G NOK F2G 16-0
11:00 SDS E3 Scharnegoutum’70 E4  3-0
12:00 SDS E4 Heeg E2  1-1
08:30 SDS D2 SC Bolsward D4  2-1
09:50 SDS D3 SWZ Boso Sneek D6  3-2
11:10 SDS C2 Frisia C6  5-4
13:00 Minileague    
12:40 SDS VR2 Arum VR1  0-1
14:30 SDS 1 QVC 1  2-4
10:00 Workum F3 SDS F2  0-2
10:05 Mulier F1 SDS F1  4-6
10:15 ST IJVC-Blauwhuis C1 SDS C1  3-0
10:15 Oosterlittens D1 SDS D1  3-2
10:15 SC Bolsward E3 SDS E2  10-5
10:30 S.C. Stiens B1 SDS B1  2-2
10:45 LSC 1890 E10 SDS E5  3-3
11:15 SJO J.V. Oostenburg MD1 SDS MD1  5-0
14:00 Akkrum A1 SDS A1  5-2
12:30 Workum 2 SDS 2  4-0
14:30 Franeker SC 4 SDS 4  2-7

SDS 1 – QVC 1    2-4
In teloarstellende en net terjochte útslach. It wie in iepen wedstriid mei genôch  kânsen oan beide kanten om te skoaren.
SDS wie yn de earste helte de boppelizzende partij en it wekte ferbazing dat dat slagge mei safolle ynfallers. Trije man skorst en tal fan blessures, it wie oan it spul net te sjen. In yn de earste helte wie it grutte pech foar SDS dat it sich sels net beleanne. Mar leafst 4 kear waard it houtwurk rekke. Earst wie it Jelmer Posthumus dy’t kreas ynskeat, mar dus net doeltreffend wie, dêrnei twa kear de útblinkende Teun Heeres dy’t him sels frijspile en beide kearen op de peal skeat. Ek Feiko Broersma rekke de latte.
SDS kaam op 1-0 troch good old Feite de Haan dy’t in frije traap skitterjend ynskeat (ek fia de peal). Fuort dêrnei in strafskop foar QVC en it wie 1-1.
Op slach fan rêst krige ek SDS in terjochte strafskop en Erik Haitsma benutte dy.
De thee dy QVC goed. Se begongen yn de twadde helte feller en it wie al gau 2-2.
SDS koe yn de twadde helte net mear bringe wat de earste helte wol slagge, wylst QVC libbensgefaarlik kounterde.
Sjoerd de Vries krige ûngelokkich de bal op de earm binne de 16 meter en sa kaam QVC op 2-3 troch de takinde strafskop.
Doe’t Erik Haitsma  neiskôp  moast SDS mei 10 man fierder en wi it pompe of fersûpe. It waard fersûpe want QVC makke ek ncoh 2-4.
Nije wike soe in punt yn Bant noch nedich wêze kinne om út de neikompetysje te bliuwen.
Aant


Workum 2 – SDS 2 4-0
SDS 2 ferlear sneon mei 4-0 fan Workum 2. SDS hie net folle yn te bringen. SDS 2 eindigt hjirmei as 10e en giet de neikompetysje yn foar Promoasje-degradaasje-wedstriden. Dit is seker net it toetje wêr ’t SDS 2 op siet te wachtsjen, mar it wie ûnûntkomber. De lêste jierren is SDS 2 tefolle spilers kwytrekke om op nivo fuotbalje bliuwe te kinnen. Hooplik kin SDS 2 degradaasje noch ûntrinne, mar as dit reëel is is in twadde.
 

Akkrum A1 – SDS A1 5-2
Donderdavond moesten we de laatste wedstrijd tegen Akkrum, de nr laatst van de competitie, spelen.
Alleen bij winst zijn we veilig, bij een gelijk spel of verlies zijn we van andere afhankelijk of we degraderen of niet…..
Als Akkrum wint, komen ze ook op 17 p, net als de twee andere ploegen onder ons, en blijven wij op 19 p.
Kortom, spanning tot en met….
Dat was ook aan de eerste helft te zien, rommelig voetbal, kansjes over en weer, fouten passen ontelbaar en een “thuisfluiter” die verzuimt om een rode kaart aan de thuisploeg te geven.
Maar ja, de “officiële”  die we zaterdag wel hadden gehad, was er niet, dus kun je er ook weer niks van zeggen.
Toch kwamen we na een kwartier op 0-1, Almar kon alweer langs zijn man komen op links en gaf voor op Lourens, die na een knappe actie een fraaie goal scoorde.
In de 44e min een rommelige fase achterin, en Akkrum komt vlak voor rust op 1-1.
Maar eigenlijk binnen een minuut staan we alweer voor, Wiebe geeft een zeer slim passje op Almar die op snelheid er langs gaat en prachtig de 1-2 maakt.
In de rust een paar puntjes aangestipt, en het geloof was er wel bij de boys, maar als je dan een tweede helft zo voetbalt, zie je het resultaat van het weinige trainen, en de voetbalconditie is er dan ook niet meer.
Op alle fronten afgedroogd door de laatste op de ranglijst, 5-2 en niet eens onverdiend, al moet er gezegd worden dat de scheidsrechter bij de “cruciale” 2-2 op appel van eigen spelers een vrije trap geeft op de rand 16, na een handsbal van onze keeper!! die er dan ook nog in gaat.
Nu kunnen we alleen nog afwachten of er een van de andere twee ploegen onder ons zaterdag verliest, dan blijven we in deze klasse, maar nogmaals, als we verliezen van de laatste lijkt dan wel ijdele hoop, al is dat ook hoop.
22 wedstrijden gespeeld, 19 punten, qua gescoorde goals 4e, namelijk 45, en dat is knap. Hiervan werd Almar topscoorder met 17 goals, hier zitten ook de “bekergoals” bij en Lourens tweede met 11.
Tegengoals 77, en daarmee staan we diep onderaan. 11 gelijke spelen, en dan wordt het lastig om een goede klassering te scoren.
Dit was in eerste instantie mijn laatste wedstrijd, ik had me er iets anders van voorgesteld, maar ach….
Rest de A’s nog het zenuwachtige afwachten a.s. zaterdag en voor enkele een toernooi “onder 23” op woensdagavond 13 mei.
Boudewijn

NB: wij hawwe sneontemiddei begrepen dat SDS A1 net degradeard is, troch dat de direkte konkurrinsje hjoed gjin punten pakt hat.
It is suver in lokwinske wurdich.

Easterlittens D1 – SDS D1:   3 – 2
SDS D1 sit yn de “winning-mood”. Trije wedstriiden wun en de moaiste derfan wie fansels forige wike. Om 9.30 oere soene we fuort ut Easterein. Alle jongens wiene der fansels wat earder, dus koene se earst moai efkes by us D2 sjen. De jongens seachen se spyljen en in pear wiene fan meining dat se dit folle better koenen. Ja, dat moatte je mar sizze. It fuotbaljen op sneon begint thus al mei in goeie tarieding. Fuotbaltas klear sykje en soarchje dat alles deryn sit; Skeenbeschermers, fuotbalbalsokken, handdoek, sjampoo, skjinne underbroek en fansels net unbelangryk de fuotbalskuon. By it omklaaien yn Easterlittens soe Douwe Jan syn fuotbalskuon ut ‘e tas pakke, mar se sieten der net yn. Potverdikke FERJITTEN !!! Gelokkich koe mem Elbrich noch krekt op tiid syn skuon yn Easterlittens bringe. We koene los en yn it begjin gie it baltsje lekker run. Mar de skerpte fan forige wike wie der beslist net. Te folle rinne mei de bal, tefolle romte fuort jaan, duels ferlieze en de twadde bal ferlieze. Undanks boppesteande punten kamen we yn ‘e 20e minut wol op foarsprong troch in goal fan Stan. Troch blessures bij Luka en Ruerd, beide mei in soad bloed, liet de skiedsrjochter lang trochspylje. En at it dan yn ‘e 5e minut fan de blessure-tiid 1 – 1 wurd, is dat fansels spitich en mei nea barre. Ik moat earlik sizze, de bal wurde geweldich ynsjitten troch Easterlittens. De twadde helte wie, lykas wol faker, in stik minder. It spul wie no hiel unrestich en rommelig. Fan beide kanten like it wol “hotseknots-begonia” fuotbal. In inkele kear wurde der noch in goeie oanfal opsetten en Merijn kriig de grutste kans op 1 – 3, mar hy skeat de bal fierstene te slap yn. Ja, en dan falt de goal by de earste de beste oanfal oan ‘e oare kant, 2 – 2.  Ek at it fuotbaljend net slagget, dan moatte je dit wol festhalde. Yn Easterein wurde it 0 – 1 foar Easterlittens troch in goal yn de allerleste minut. Mar dat soe no net wer toch? Mar ek in twadde helte duorret in heal oere en miskien wat blessure-tiid. Dan moatte je skerp bliuwe tot in leste fluitsje. Mar bliikbar kinne we dit (noch) net, want krekt foar tiid makket Easterlittens de winnende 3 – 2. Sneu ferlies, mar dizze kear gjin excuses. Dit ferlies ha we hielendal oan us sels te danken. In spannende striid mei respekt foar elkoar, in prima skiedsrjochter en in sportieve lieder/trainer fan Easterlittens. Undanks it ferlies, makket dit dochs wer in soad goed, want it giet ek wolris oars. Nye wike binne we frij en de wyke dernei spylje we ut tsjin Workum. Dizze mannen kinne dan (terjochte) kampioen wurde, mar wy sille der alles oan dwaan om dit foar hun noch ien wike ut te stellen.
Theo.

scStiens B1 – SDS B1
Op zaterdag 2 mei ging de B1 om 9.15 op reis naar Stiens om daar de laatste wedstrijd van het seizoen te spelen. Het was een seizoen met pieken en dalen.  De eerste periode verliep zeer moeizaam.  Het team moest nog aan elkaar wennen en de juiste spelers op de juiste posities moesten nog gevonden worden. Met 9 punten uit 7 wedstrijden was het dan ook magertjes. Maar in de loop van het seizoen begon het team steeds meer te draaien. Vooral de mentaliteit en werklust van het team werd zeer op prijs gesteld.  Helaas  kwam aan die goede periode ook een einde.  We waren toe aan de winterstop. Dom puntverlies tegen teams van de onderste regionen was het gevolg. En ook na de winterstop begonnen we matig met nederlagen tegen Sneek wit zwart en Workum. Maar naar de overtuigende overwinning op Hardegarijp pakten we de draad weer op. We speelden aantrekkelijk aanvallend voetbal en behaalden een flink aantal punten. Het 1-1 gelijkspel tegen de nummer 2 was dan ook een voorbeeld van hoe flink wij gegroeid zijn. De uitwedstrijd verloren wij nog kansloos met 5-0 terwijl we met het 1-1 gelijkspel misschien wel recht hadden op meer. Zo komen we na een lang seizoen aan bij deze wedstrijd. De zon scheen ,niet te warm niet te koud. Kortom: Perfect voetbalweer. Onze tegenstander, Stiens B1, was op dat moment de nummer 3 van de competitie.  In de Beker gingen we nog kansloos onderuit tegen Stiens met een 9-2 uitslag maar in November kon je al zien dat we stappen maakten toen we het Stiens erg moeilijk maakten en we op het nippertje nog verloren met 2-1. de eerste helft van de wedstrijd liep vrij gelijk op. Beide ploegen creëerden veel kansen maar echt tot een doelpunt  leidde het nog niet. Dat veranderde toen wij matig balverlies leden rond de middencirkel en de rechtsbuiten er als een speer van door ging, voor kon geven en de spits kon de bal binnen lopen. 1-0 voor Stiens. Ons antwoord kwam echter razend snel. Na een goede pass van Mathijs op Habtamu rolde met enig hulp van de centrale verdediger van Stiens de bal in het doel. 1-1. Dit was ook de ruststand. In het begin van de tweede helft kon je zien dat de energie een beetje weg was bij SDS en dat er vrij veel mis ging. Afspraken werden niet meer nagekomen, posities niet gepakt, simpele passes kwamen niet meer aan. Daardoor kwam Stiens steeds dichter bij het doel. Maar uiteindelijk scoorde Stiens de 2-1 toch. Door de voorsprong deden de spelers van Stiens het wat rustiger aan en konden wij ons herpakken. Nu was het onze beurt om eens flink de aanval te zoeken. Frank kwam in de ploeg waardoor Gerwin (Piter)  een positie inzakte waardoor we nog aanvallender voetbal konden spelen. We creëerden kans naar kans en de 2-2 kwam er dan ook via Habtamu. we hadden misschien wel meer doelpunten kunnen maken maar die keeper van Stiens pakte een paar ballen die echt bijna onmogelijk te keren waren, waaronder schoten van Mathijs en Yward. Toen floot de scheidsrechter af en hadden we een gelijkspel te pakken. Vooraf zouden we er misschien voor tekenen maar na afloop wil je toch misschien meer hebben. Dit laat maar weer extra de groei zien die dit team heeft doorgemaakt. Van 9-2 nederlaag naar een 2-2 gelijkspel. Verder wil ik namens het team de Coaches, de rijders, de wassers en de vlaggers bedanken voor jullie hulp want zonder jullie hadden we dit niet bereikt.
Watze Jacob

SDS D3 – SWZ
Hjoed net as lieder fan F1, mar as ynfallieder by D3, wa’t it opnimme moast tsjin SWZ Boso Sneek. Foarige wike al in spannende wedstriid tsjin en yn Tsjom, mar hoe soe it hjoed komme?
Miskien wat te makkelik de wedstriid yn; de útwedstriid wûn mei 7-0, dus dat dogge we wol efkes? No dat foel raar ôf! Nei sa’n 15 minuten al mei 2-0 efter!! De sliep noch net út? Ja en doe kaam it brekpunt: Snits kriig in penalty. Ruben stie d’r klear foar en hoe! Hy stopte de penalty! D3 sette druk, Gerrit joech foar en Remi koe skore! 1-2. De druk blean en dêrtroch makke Tristan flak foar it skoft de lykmakker! No dan sitte je lekker oan de ranja! Nei it skoft blean de druk, Snits kaam eins net mear goed yn it spul. Halbe waard ûnderút helle, in penalty. Halbe krabbele wer op en naam sels de penalty. Hy skeat moai yn de hoeke mar krekt in bytsje te goed yn de hoeke…..op de peal. Jammer, mar de druk blean en d’r wienen wol kansen. Flak foar tiid noch in korner. Gerrit kriig de bal prachtich foar de goal en ús lytse man foaryn Remi kopte him prachtich yn!!!! Yes!! Wat wienen we bliid doe’t de skiedsrjochter fluite foar it einde fan de wedstriid! De mannen fan Kubaard wienen men of the match! Mar se hawwe allegear ferskriklik goed harren best dien en hurd wurke, dus de winst wie yn myn eagen terjochte en troch it hiele team fertsjinne!
En as grutske mem fan trije jonges hienen wy foar it earst yn dit foutbalseizoen de folle 9 winstpunten yn hûs: Grietzen wûn mei C2 mei 5-4 en Yke is kampioen wurden mei F1!
Goed wykein, Anneke

LSC E10 – SDS E5 3-3

De foto fan it strafskopnimmen en hjir ûnder it ferslach

Hjoed wer ús fertroude opstelling mei Jesse op de goal en eltsenien op syn eigen plakje en 1 wiksel  (8 tsjin 8). Nei it hurde wurkjen fan foarige wike wie it hjoed foaral it gemak wermei wy oan it baljen wiene.

In protte balbesit fanôf de earste minuut en in protte kânsen. De bern fan E5 ha dit seizoen in protte leart. Dat die hjoed bliiken. Behearst waard d’r balle. Foaral Ruben, Milan en Pieter wolle noch wolris te lang oan de bal wêze, mar ek sy spielen de bal moai op ‘e tiid ôf wertroch moaie oanfallen opsetten wurde koene. Us meikommen sjauffeurs/supporters sieten lekker op in bankje yn de sinne te genietsjen fan dit potsje fuotbal. LSC hie net folle yn te bringen en stie foaral massaal foar de goal, loerend op in counter as ienige kâns om te skoaren. En dat lukte hun dan ek nei tsien minuten spieljen. Folledig ûnfertsjinne makken sy de earste goal dy’t jammer genôch net goed troch ús keept waard. Koppen omheech en wer opstelle. Nog hieltiiden itselfde byld. Goed fuotbal en grettighied fan Foaral Ruben. Hy stie te helpen ferdiedigjen en wie dernei lyke snel wer foaryn om gefaarlik foar de goal te wêzen. Mar wer makke LSC de goal. In bytsje gefrustreard waard de bal wer ôftraape troch SDS. No slagge it wol. Milan skeat de bal, fan bêst wol fier ôf, prachtig moai yn de linkerhoeke. 2-1. Dik fertsjinne. Mar flak foar rêst makke LSC toch nog de 3-1. Yn de rêst efkes in ombeurend praatsje mar einliks neat oan ta te foegen want it fuotbal wie goed. De twadde helte wie itselfde byld. SDS dy’t fuotbalje en LSC dy’t foaral massaal foar de goal stie wertroch skoaren frij moeilik wie. In pear kear moasten wy efkes 7 tsjin 7 fierder omdat LSC gjin wiksels hie en in pear kear mei blessures siet. Dat brocht wol wat ûnrêst ien ús opstelling en moast ik in pear persoanen extra wikselje. Mar toch koene wy LSC de twadde helte brekke. Ruben en Tobias wisten prachtig en dik fertsjinne nog te skoaren wêrtroch 3-3 de einstân wie. Winst hie hjoed terjochte west, mar ús meikommen sjauffeurs/supporters en iksels ha genoten fan moai fuotbal.

 

Herman