Stefan fynt 1e ljipaai!!!

SDS League: De ideale elf
31 maart 2004
Seleksjes sneon!!!
1 april 2004

Wy hawwe dan einliks berjocht krigen fan it 1e ljipaai fan SDS. It is net te begripen mar it is ús Rotterdammer Stefan van Krimpen dy ’t de 1e fûn hat. Wy witte noch net wêr at hy it aai fûn hat. It ferhaal giet dat hy earst mei 2 eine-aaien by de organisaasje west hat. Sy hawwe him doe in foto meijûn om sjen te litten wat in ljip no eins is. Hy hat hjir in wike mei yn it lân rûn, mar it hat úteinlik net foar neat west. Stefan fan herte!!


Stefan mei syn 1e ljipaai. Yn de oare hân de foto dy ’t hy mei it lân yn hie.