SDS League: De ideale elf

Wepperkes tiisdei wat letter
30 maart 2004
Stefan fynt 1e ljipaai!!!
1 april 2004

Hjir de besten fan ôfrûne wykein. Seedorf (NAC) rûn der út mei 13 punten. Neffens my wie der mar ien team mei him yn ‘e basis. Grutte kâns dat dizze man út easterein de wykpriis (wer) hat. Fierder is opfallend dat Hoogendorp fan RKC eindliks wer ris wat punten pakt. De measten hienen him al opjûn. Foar de exakte puntentelling kinne jimme sjen ûnder it kopke “SDS League”.

De Ideale Elf:

Bron: www.vi.nl