Seleksjes sneon 5-3

Weppers tongersdei 3-3
2 maart 2016
Weppers freed 4-3
3 maart 2016

WPB 1 – SDS 1
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje

Feiko, Grietzen, Bauke, Erik, Jacob, Teun,  Wiebe,  Hendrik, Tjipke, Jelmer, Dirk Yde, Jaap, Elger, Sjoerd
Flagger: Jan Bouke Bouma

SDS 2 – Lions 2
13.30: der wêze
14.30: fuotbalje

Hendrik, Marten, Gerrit, Wietse, Feite, Jentsje, Pieter, Stefan, Jurjen L, Bote, Jort, Tjeerd, Ralph, Willem
Flagger: Klaas de Haan

SDS 3 en SDS 4 binne frij