Seleksjes sneon 29-11

SDS League: Sjoerd rint út!
27 november 2014
Weppers freed 28-11
27 november 2014

SDS 1 – Bant 1
13.15: der wêze
14.30: fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Bauke, Kristian, Jacob, Dirk, Hendrik, Tjipke, Jelmer, Harm, Jaap, Sjoerd de Vr. Assistent skiedsrjochter: René Zijlstra

SDS 2 – CVVO 2 
13.30
: der wêze
14.30: fuotbalje
Jort, Elger, Geert, Hendrik E, Gerrit, Broer Jacob, Feite, Jentsje, Pieter, Bote, Allert, Remon, Jesse, Pieter W
Flagger: Klaas de Haan

SDS 4 – CVO 1
11.45 der wêze
12.30 fuotbalje
Wichard, Harm A, Rudy, Sinteklaas, Gert Jan,  Auke, Jan Simon, Hans, Jan, Peter, Robert, Pieter-Lieuwe, Jeroen, Ronny
Flagger: Daan Boersma

Oudehaske 4 – SDS 5
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje
Remon,  Jelle, Bram, Douwe,  KLaas Bouke, Arjan, Gert Jan H, Sytse H, Thomas, Roun, Eeltje,  Wouter Jan, Peter en Wietse

SDS A1 – Leeuwarder Zwaluwen A1
11.30 der wêze
12.15 fuotbalje
Jurjen L, Jelle Jan, Stephan, Lourens, Martijn, Wiebe,   Pieter, Foeke, Douwe , Remon, Bote en Gerwin.
Flagger: Klaas Overal