Seleksjes sneon 26-9

Weppers freed 25-9
24 september 2009
Utslaggen sneon 26-9
25 september 2009

SDS 1 – Leeuwarder Zwaluwen 1
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje

Skelte, Feiko, Feite, Erik, Jacob “Kah”, Hendrik, Tsjipke, Tsjalling, Anne, Harm, Redmar, Freek, Jaap en Jacob von Wieren.


Harkemase Boys 2 – SDS 2
12.30 fuort
14.30 fuotbalje
Ewout, Marten, Wichard, Dennis, Jildert, Jan Simon,  Sietse, Syb, Henk, Mark, Arjan, Hjalmar, Robert en Willem

SDS 3 – Workum 2
11.15 der wêze
12.10 fuotbalje

Bauke, Jelte P., Remco P., Eeltje, Jentsje,  Pieter, Stefan, Sjoerd R, Peter, Jeroen, Ronny, Ralph, Sybren en Hendrik.

de Wâlde 3 – SDS 4
11.30 fuort
12.45 fuotbalje
Bote, Jelte, Erwin, Lieuwe, Rudy, PIeter, Bas, Jeroen, Coen, Frans Pieter, Stefan, Bram, Gert Jan

SDS 5 – Trynwâldster Boys 4 
12.45 der wêze
14.00 fuotbalje
Ids, Bertus, Harm Auke, Tjeerd, Anco, Auke, Sipke, Piet, Jacob, Klaas V , Jappie, Robert H. en Boudewijn

SDS 6 – Zeerobben 5
15.30 der net wêze
16.15 net fuotbalje