Seleksjes sneon

Weppers tongersdei 21-3
19 maart 2008
Weppers freed 21-3
21 maart 2008

De folgende sniemannen binne selekteard foar de wedstriden fan sneon. De kâns dat it troch giet achtsje wij net grut, mar je witte it nea.

 

SDS 1- BCV 1       14.30 oere     (der wêze 13.15 oere)
Hier dan maar even de namen voor a.s. zaterdag, mocht ut doorgaan.

Jaap, Arie, de Haitsma’s, dhr Stremler, Halbie, de Postma’s, Anema junior, de de Jongen, Anne S, Hylkema jr, Soep Oerol, Marten Faber.

Bedankt
Marcel

 

Om der sneon klear foar te wêzen, hat SDS 1 fannewike efker traind yn de snie.

 

SDS 2 – De Wite Piste        12.00 oere(der wêze 10.45 oere)

Geert, Feite, Jelmer, Redmar, Jeroen, Dennis, Marten, Jan Simon, Stefan, Syb, Arjen, Remco, Wichard en Hjalmar.

 

Cuub Snie Leitder 3  – SDS 3   12.30 oere    (fuort 10.50 oere)
Kasper, Bauke, Sjoerd, Ralph, Sybren, Sjoerd, Jelte, Anco, Pytrik, Jentsje, Jan, Jeroen, Ronny, Gearard

SDS 4 en SDS 5 binne frij.