Seleksjes sneon 22-2

SDS League: "Lolke keeps on rockin’"
20 februari 2014
Weppers freed 21-2
21 februari 2014

SV Bolsward 1 – SDS 1 (op keunstgers)
13.00 : der wêze
14.45 : fuotbalje
Ewout, Kristian, Jacob, Wytze, Tjipke, Jelmer, Mark, Marco, Dirk Yde, Harm, Jaap, Sjoerd, Ruurd

SDS 2 – Makkum 2 
13
.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Ayanle, Sjoerd, Bauke, Jelte P, Gerrit, Dirk, Hendrik, Bote, Tjeerd, Ralph, Willem, Pieter de V, Jurjen L


SDS 3 – Woudsend 2
11.30: der wêze
12.30: fuotbalje
Jan, Geert, Hendrik, Broer Jacb, Sytse, Pieter, Andries, Remon, Harm Auke, Robert S, Pieter L, Remco, Jelle de V, Martijn, Pytrik (flagger)

YVC 2 –  SDS 4
11.15: der wêze
12.30: fuotbalje
Douwe, Arjan, Rick, Gert Jan H, Doede K, Thomas, Wouter Jan, Gert Jan R, Peter, Doede S, Gerrit, Stefan vdV