Seleksjes sneon 16-4

SDS League: Dooitze en Anne op stoom!
13 april 2016
Weppers freed 15-4
14 april 2016

SDS 2 – Leovardia 2
13.30: der wêze
14.30: fuotbalje

Marten, Gerrit, Wietse, Feite, Jentsje, Pieter, Stefan v K, Jurjen L, Bote, Tjeerd, Ralph, Mark, 2 A’s
Flagger: Klaas de Haan

Zeerobben 4 – SDS 3 
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje

Ids, Wichard, Harm A, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Gerlof Jan, Johan, Hans, Harm, Robert, Ype, Pieter Lieuwe, Klaas, Jeroen, Ronny
Flagger: Daan

SDS 4 – Ouwesyl 2
13.30 der wêze
14.30 fuotbalje
Remon, Jelmer, Arjan, Sytse, Jelte H, Gert Jan, Igor, Ruun, Eeltje, Wouter Jan,  Peter, Doede, Stefan