Seleksjes 8-3

Stoffel is stoarn
6 maart 2014
Ut- en ferslaggen 8-3
7 maart 2014

SDS 1  – Oudehaske 1
13.00 : der wêze
14.30 : fuotbalje
Skelte, Ewout, Kristian, Jacob, Wytze, Tjipke, Jelmer, Marco, Dirk Yde, Elger, Ayanle, Dirk, Tjeerd, Marten

SDS 2 – Knickerbockers 5 
13
.15: der wêze
14.15: fuotbalje
SjoerdvB, Bauke, Jelte P, Feite, Hendrik, Anne, Bote, Jort, SjoerdR, Ralph, Jesse, Willem, Broer Jacob

SDS 3 – Scharnegoutum 2 
11.00: der wêze
12.00: fuotbalje
Geert, Hendrik, Jurjen E, Klaas Bouke, Broer Jacb, Sytse, Pieter, Andries, Remon, Eddy, Pieter L, Remco, Stefan

ONS Boso 5 – SDS 4
11.30: der wêze
12.30: fuotbalje
Bram, Douwe, Jelte, Jelmer, Arjan, Rick, Gert Jan, Gerlof Jan, Thomas, Eeltje, Wouter Jan, Gert Jan R, Peter, Gerrit, Stefan vdV

Sleat 3 – SDS 5 
13.05 der wêze
14.30 fuotbalje
Ids, Wichard, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Christiaan, Robert, Jan Simon, Hans, Peter, Ype, Pieter L, Jappie, Jeroen, Daan

Heerenveense Boys A2 – SDS A1
11.30 der wêze
12.45 fuotbalje

Jelle, Allert, Pieter, Ruurd, Pieter, Jurjen, Bauke, Lourens, Martijn, Wiebe, Almar, Gerwin, Remon
Flagger: Klaas Overal

Blauw Wit A2 – SDS A2
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje

Ruun, Wietse, Jan Fokko, Bote, Habtamu, Gert-Jan, Jorrit, Jitze, Yward, Inne, Mathijs