SDS VR.2

SDS Vr.2

Trainingstiid:
Woansdeis fan 20.00-21.00 oere.

Kompetysje:
Ien kear yn de 2 wiken op freedtejûn 7 tsjin 7 op in heal fjild.

Haadsponser

 

 

Programma:
Freed 15 septimber yn Easterein
Freed 29 septimber yn Aldemarrum
Freed 13 oktober yn Aldeboarn
Freed 3 novimber yn Boalsert
Freed 17 novimber yn Harns

Wolsto ek graach fuotbalje by Vr.2 meld dy dan hjir oan!
Leeftyd is net wichtich!