SDS VR.2

SDS Vr.2

Trainingstiid:
Woansdeis fan 20.00-21.00 oere.

Kompetysje:
Ien kear yn de 2 wiken op freedtejûn 7 tsjin 7 op in heal fjild.

Haadsponser

 

 

Programma:
Noch net bekend

Wolsto ek graach fuotbalje by Vr.2 meld dy dan hjir oan!
Leeftyd is net wichtich!