SDS MD1

Keunstgêrs foar SDS!
22 januari 2015
Weppers freed 23-1
22 januari 2015

SDS MD1 2015-2016:


(klik op de foto foar in fergrutting)


Seleksje SDS MD1 2015-2016:
Anieke Koenen
Emma Walstra
Evie Bouma
Jente Mare Zonnenberg
Lia Veenje
Marije Rijpma
Minke Hoekstra
Nynke Jager
Renske Walstra
Siegrid van der Meer
Silke Tolsma
Tessa Wijnia

Trainers:
Bouke Tolsma, Paul Walstra en VR1


Lieder:
Bauke Tolsma ( 0515-333885)

Regelmiep:
Aukje Schellens (06 40244041)

Trainingstiden SDS MD1:
moandei en woansdei 18.30 – 19.30


Kompetysje-programma 2015-2016:

5-3-2016              SC Berlikum MD1 – SDS MD1
12-3-2016            SDS MD1 – Tzum MD1
19-3-2016            SDS MD1 – Beetgum MD1
2-4-2016              SJO Dronrijp/Foarut MD2 – SDS MD1
16-4-2016            SDS MD1 – SC Berlikum MD1
23-4-2016            Tzum MD1 – SDS MD1
30-4-2016            Beetgum MD1 – SDS MD1
14-5-2016            SDS MD1 – SJO Dronrijp/Foarut MD2