SDS League: Twa nije koprinners.

Roke
2 december 2003
Lieder D1 yn sikenhûs
3 december 2003

Mukkes (MH) is mei The Butchers(LB) de nije koprinner yn ‘e SDS League. Beide stean 10(?!) punten foar op nûmer 3 Stoke City (CP). Dizze lit it raar sitte mei it minst aantal punten fan eltsenien dizze wike.

De Deade Cavia’s (JS) fan Itens pakke dizze wike sear ferrassend de wykpriis.

Kuipers Haarmode (F en SS) stiet noch stiif ûnderoan.

Groetnis, Willem.

Hjir de nije stân:
wike 9