SDS League: De Voortzetting pakt de wykpriis!

Wepperkes -tongersdei-
5 mei 2005
Wepperkes -freedtejûn-
6 mei 2005

Dizze wike is it hiel ferrassend De Voortzetting fan S.K.O. dy ’t de wykpriis pakt. Hy hie 45 punten. Hy sil hjir fêst wiis mei wêze. Hy giet no fan 17 nei plak 5.

It spandoek helpt al aardich.

De Voortzetting hie dizze wike aardich konkurrinsje. FC Steentje bijdragen fan I.K. út Hinnaerd greep mei 43 punten krekt nêst de wykpriis. Ek Kokmeijer Rules fan FS en SS(43 punten) en Jan fan JvA(42 punten) bleaunen krekt efter De Voortzetting.

Skrok 11(JdB) bliuwt boppe oan stean al is soan Schj(n)appie(IdB) net fier by him wei op it 2e plakje mei 5 punten efterstân.

Zero Tolerance fan BvdW docht it dizze wike wer best. Foarige wike de wykpriis en no fan 14 nei 7.

“Loser fan de wike” is wer Flyer fan TdB. Mei mar 10 punten bliuwt hy stiif ûnderoan.

De “Flyer” fan SDS 1.

Groeten, Willem.

Sjoch hjir foar de nije stân:
wike 10