SDS League: De ideale elf

Wepperkes -moandeitejûn-
10 mei 2004
SDS D1 is kampioen!
12 mei 2004

Kommend wykein alwer de lêste wedstriden foar de SDS League. Foar sommge minsken is it dus aardich spannend. Mei namme de coach fan “De Kruijertjes”(SS) makket him nochal soarchen oer syn lêste plak. Syn hier wurdt yniens rap griizer en begjint wat út te fallen en de klompen kreakje ek oars as oars. It sil ús benije.

De coach fan de “Feenstra Boys”(SF út Boalsert) makket him net sa ’n soarchen oer syn earste plakje. No at SDS fan syn Bolswardia wûn hat sjocht hy it hielendal sitten. Der wurdt sels sein dat hy lyk al in oar hûs yn Boalsert kocht hat.

Moarn kinne jimme as it goed is hjir de nije stân ferwachtsje.


“De Ideale Elf”

Bron: www.vi.nl