SDS-histoarje

65 jier sljocht op SDS!
3 augustus 2012
Sneinweppers
5 augustus 2012

Yn it ramt fan it SDS-jubileum fan nije wike krigen wy in aldernijsgjirrichst mailtsje út Âldehaske:

Geacht Bestuur,

Mijn hartelijke gelukwensen met het 65 jarige jubileum. Ik hoop dat de club eindeloos zal bestaan.

Toevallig hoorde ik van mijn schoon zuster van de geplande festiviteiten.

Graag wil ik hierbij iets toevoegen aan de historie van de club.

Ongeveer een jaar voor dat de club officieel bestond is eigenlijk het de club ontstaan. In totaal waren er 5 personen die voor het ontstaan van de club verantwoordelijk waren.Dit waren;

Klaas van Hout

Douwe Houtsma

Wiebe de Boer

Albert Rijpma

Nico Vermeulen

Wij hebben met geschreven toestemming van de burgemeester van Hout geld opgehaald en collectes in Oosterend gehouden. Op deze manier hebben we bijna 30 gulden opgehaald.

Vervolgens hebben we in Sneek een voetbal gekocht

Ondergetekende werd unaniem tot balbewaarder benoemd. Dit hield tevens in dat je de bal op spanning moest houden en invetten. Toen hadden de ballen nog veters.

Het eerste veld was zomaar een weiland van boer van der Valk. De goals werden gevormd door een paar latten verkregen van timmerman de Boer. Zo begon het voetballen op gewone schoenen en klompsokken. Wie had geld voor schoenen? Bovendien als er geen club ontstond wat deed je dan met de schoenen.

Na een aantal weken werden we opgemerkt door een aantal oudere mannen die ook mee wilden doen. Op deze manier ontstond na het eerste enthousiasme toch een beetje spanning.

Werden de jonkies er uit gezet bij de eerste wedstrijd die in het weiland gehouden zou worden?

Mijn oudere broer,Gerrit Vermeulen naam het initiatief voor het officieel oprichten van de club. Er moest van alles geregeld en gedaan worden. De anderen lieten hem maar wat graag ploeteren.

Met mijn broer samen zijn we over de naam aan het stoeien geweest. We hadden eerst een andere naam, je mocht namelijk 3 namen met een voorkeur insturen. De eerste naam werd afgekeurd omdat deze al ergens bestond. Zo werd het SDS.

Ik weet het niet zeker maar volgens mij was het de afkorting van Sterk Door samenspel en niet Sterk Door Samenwerking

In het begin was alles primitief. We hadden nog geen competitie. Zelf werden de wedstrijden door mijn broer georganiseerd. Deze speelden zich vak af in weilanden met greppels.

Het probleem was om elke zaterdag genoeg spelers voor een elftal te krijgen. Boere zoons moesten altijd melken. Soms was het te ver fietsen. Of men zag er op het laatste moment van af.

Mijn broer heeft eens bij iemand die op het laatste moment niet mee wilde de voetbalschoenen onder protest meegenomen en aan een persoon gegeven die wel mee wilde doen. Na afloop moest mijn broer de schoenen ook nog schoonmaken.

In het begin heb ik verschillend keren met 10 man een wedstrijd gespeeld.

Kleren hadden we ook niet. Je moest gewoon op het herkennen van je mede spelers afgaan.

Als het koud was kon je lekkere warme spullen aantrekken.

Een keer heb ik een wedstrijd meegemaakt wat werkelijk uniek was. Dit was tegen Spannum. Na de rust wilden ze niet meer want wij waren te sterk

Zo zou ik nog een tijdje door kunnen gaan.

Nogmaals mijn beste wensen.

Nico Vermeulen Jousterweg 91 8465 PC Oudehaske