SDS E2 Winterkampioen!

Nije haadsponsor SDS
21 november 2002
SDS 1 seal wint yn ‘e polder
28 november 2002

SDS E2 is hjoed kampioen wurden. Mei 25 punten út 9 wedstriden en mei in doelgemiddelde fan 57 foar, binne se net mear yn te heljen. Fan herte lokwinske!
Hjir steane de spilers op’e foto mei lieders en trainer.

Kampioensfoto SDS E2