SDS-dropaksje

1 aprilweppers
1 april 2014
Weppers tongersdei 3-4
3 april 2014De jeugd fan SDS giet er folgende wike (7 april t/m 11 april) op ût om dropkes te ferkeapjen.

De F- kes en E’s gean yn eigen doarp de D’s en C’s gean nei de omlizzende doarpen ta.

Zet ‘m op jongens en famkes!!!

De jeugdkommisje