SDS DA Fizel aksje!

Weppers woansdei 6-4
6 april 2016
Weppers tongersdei 7-4
6 april 2016

Nei earder in SDS-plaatsjesaksje en SDS-platen/posteraksje by de Jumbo komt der no wer in aksje om te sparjen foar SDS-platen/posters. Dat kin fanôf hjoed by de DA-Fizel yn Wommels.
Alle SDS’ers binne op de foto kommen en steane by harren team op in SDS-plaat/poster. By besteding fan €5,- by de DA-Fizel krije je in stimpel en by
5 stimpels mei je in prachtige plaat/poster útsykje fan je favorite SDS-team.