SDS D2

SDS E1
19 februari 2016
SDS D1
19 februari 2016

SDS D2 2015-2016:


Seleksje SDS D2 2015-2016:

Roan Ligthart
Rick Lijklema
Remi Bootsma
Jelmer Dijkstra
Sybren Vries
Thomas Oane Nijdam
Timo Schuijff
Jasper Abma
Thiadmer Agricola
Jelte Spoelstra
Rico Kupers
Haije Hylkema
Pieter Wijnia
Tiemen de Groot
Rutger Nijdam
Sietse Pieter de Boer

 

Trainers:
Pieter Sytsma

Lieders:
Nanning Dijkstra
Lize Schuurmans
Fenna de Boer


Trainingstiden:

 

Tiisdeis fan 18.00-19.00
Tongersdeis fan …………

Kompetysje-yndieling foarjierskompetysje:

LSC 1890 D6
ONS Boso Sneek D3
Oosterlittens D2
Scharnegoutum’70 D3G
SDS D2
SWZ Boso Sneek D5

 

 

Kompetysje-programma