SDS 2 kampioen!!

Weppers moandei 10-4-2017
10 april 2017
Weppers woansdei 12-4-2017
12 april 2017

SDS 2 waard sneon kampioen troch mei 6-0 te winnen fan Mulier 2.

Nei it einsinjaal koenen de hannen yn de loft!

De hiele seleksje gie lyk nei de wedstryd op de foto mei haadstiper Klaas Bootsma fan Bouwbedrijf Bootsma b.v. út Tirns.

 

De mannen fan SDS 2 hienen spesjaal kampioenssjurtsjes drukke litten.

Foto fan Bote Strikwerda

Nei de tiid mei de platte karre fan de familie Sjaarda troch de buorren fan Easterein!

It wie alwer in skoftke lyn dat SDS 2 foar it lêst kampioen wurden wie. Durk Okkema hat it fotolistje yn de keamer efkes opsocht en kaam dizze kampioensfoto út 2004 noch tsjin: