SDS 1 yn it nij

SDS ferliest fan ONS
16 augustus 2003
See you……
17 augustus 2003

American Base stiet er dit jier te pronkjen op de sjurts fan SDS1. Net allinne op  de wedstriid sjurts mar ek op de trainingsjurst en de trainingspakken.

Op it fierders prachtige sjurt wurdt ek in ferwizing dien nei dizze side. Spitich dat it adres net hielendal goed is. www.vv-sds.nl moet it wêze mei as kenmerk dat streepke tusken vv en sds.

At it sa bliuwt kin der better op de oare kant fan it sjurtsje stean:

page not found