Rottevalle 4 – SDS 5 ôflast

Opstelling SDS 1 sneon
12 september 2003
Utslaggen senioren en A1 13 sept.
13 september 2003

De wedstriid fan SDS 5 kommende sneon út tsjin Rottevalle is ôflast.

Der wurdt flústere dat it komt trochdat Ype Tiemersma yn Rottevalle op ‘e kamping stiet. Hy hat dêr yn ‘e kroeg sa oan it opskeppen west oer hoe goed de spitsen fan SDS 5 wol net binne, dat Rottevalle lyk op syk gien is nei goeie ferdedigers. Oansjoen sy dy by Rottevalle 1 ek net hawwe, is der mar besletten om de wedstriid net trochgean te litten.

Wy winskje Ype noch in noflike fakânsy ta!! Kin der sneon moai te winkeljen!!


Stoffel bellet mei Ype om te freegjen at hy ek mei mei te winkeljen.