Reklamebuorden ferplaatse

Wepperkes -woansdei-
30 januari 2007
Seleksjes 3 febrewaris
2 februari 2007

De fjildkommisje hat de ôfrûne wike de reklamebuorden foar de kantine weihelle en op oare plakken op ‘e nij ynstalleard.


De mannen hienen moai waar útsocht, mar..

it wie noch kâld genôch om ‘e earen.


De buorden wienen noch aardich swier.


8 eagen sjogge mear as 2.


It rommet al moai op.