Reiske nei Praag?

SDS 2 te goed foar Kollum 2
24 november 2003
Robert siket lieder foar A1!!
24 november 2003

Fansels haw ik dit jier ek wer neat wûn mei de Grutte Clubaksje. Ik krige in mailtsje fan ien dy at dit selde hie. Neffens degene moat der binnen SDS al ien wêze dy ’t al in leuk priiske wûn hat. Degene hat in reiske nei Praag wûn. Wy binne wol benijd wa at dit dan is. At wy it wat op tiid witte dan kinne wy miskien noch mei?

Wol degene, dy ’t wit wa at dizze priis wûn hat, dit efkes nei ús maile?